ข่าวPR ในสื่อต่างๆ

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

แหล่งข่าวPR งาน SMESสร้างอาชีพAwards61

https://www.dailynews.co.th/article/649573
http://www.dailymirror.online/2018/06/smes-สร้างอาชีพ-awards-2018-พร้อมเหล่า/
http://www.acnews.net/detailnews.php?news_id=N256126558
https://www.tvpoolonline.com/content/809043
https://www.ryt9.com/s/prg/2842954
https://www.ryt9.com/s/prg/2843103
http://ig.siamzone.com/media/1802814538245036375_20698088
https://www.youtube.com/watch?v=5fScujehkiE
http://daosiamnews.com/update/2018/06/16/นิตยสาร-smes-สร้างอาชีพ-จัดง/
http://entertain.enjoyjam.net/forum/index.php?topic=77565.0
https://instagram.com/p/BkDcBo-DfsL/
https://instagram.com/p/BkFnuCfFjfa/
https://instagram.com/p/BkDW7OJDWX_/
https://instagram.com/p/BkHKqnug_YR/
https://instagram.com/p/BkIKFVXg8DJ/
https://instagram.com/p/BkE6Lpil3Ai/
http://daosiamnews.com/update/2018/06/16/นิตยสาร-smes-สร้างอาชีพ-จัดง/

ข่าว pr เพิ่มเติมคลิกโหลดได้ที่นี่