Corporate Social Responsibility Excellence Recognition
คุณนันท์ชญาน์ ทิพย์โภคาสกุล
บริษัท บอนด์ แอล. คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

“ดิฉันขอขอบคุณนิตยสาร SMEs สร้างอาชีพที่ได้มอบรางวัลนี้ให้กับทาง บริษัท บอนด์ แอล.
คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด สำหรับในปีนี้เราเน้นการทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ โครงการ
“พี่ส่งน้องเตะ บอนด์ แอล.คัพ ครั้งที่ 1” เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและสุขภาพของเยาวชนไทยให้แข็งแรงค่ะ”

 

คุณนันท์ชญาน์ ทิพย์โภคาสกุล BRAND MANAGER บริษัท บอนด์ แอล. คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด กล่าวถึงภาพรวมของบริษัทฯ ว่า “ธุรกิจทางด้านสื่อดิจิตอลกำลังเป็นธุรกิจมาแรงในวงการสื่อสารมวลชนในขณะนี้ เพราะไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาสินค้า การบริการเพื่อให้ถึงกลุ่มลูกค้าล้วนแล้วแต่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และครบครัน การผสมผสานระหว่างสื่อดิจิตอลและสื่อสิ่งพิมพ์จึงเป็นตัวช่วยที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ณ วันนี้ บริษัท บอนด์ แอล. คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ผู้ผลิตสื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านการให้บริการสื่อดิจิตอลแบบครบวงจร ซึ่งนำประโยชน์แก่ธุรกิจในทุกประเภท”

 

“ด้วยความสำเร็จตรงนี้เราจึงผลิตผลงานที่ดีมีมาตรฐานออกมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปีนี้ทางบริษัทฯ มีนโยบายในเรื่องของการทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโครงการแรกที่ บริษัท บอนด์ แอล. คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค และโรงเรียนในเขตพื้นที่บางแค จัดโครงการ “พี่ส่งน้องเตะ บอนด์ แอล.คัพ ครั้งที่ 1” เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาอันเป็นปัจจัยสำคัญของการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

 

จึงมีการจัดโครงการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนต้านยาเสพติดภายในเขตบางแค เพื่อสานสัมพันธ์โรงเรียนในเขตบางแคและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่เยาวชน อีกทั้งเป็นการรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองไม่เอาเวลาว่างไปมั่วสุมสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเติมเต็มขวัญและกำลังใจให้กับเยาวชน นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในนโยบายนี้ต่อไปด้วย”


ข้อมูลธุรกิจ : บริษัท บอนด์ แอล. คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด, โทร : 02-801-3540, 083-066-4658,

Website : www.bondmediathailand.com, Fb : BOND L. CORP.

(เปิดอ่านแล้ว 97 ครั้ง)
http://www.sangarcheep.com/magazines/wp-content/uploads/2018/06/1178044-6.jpghttp://www.sangarcheep.com/magazines/wp-content/uploads/2018/06/1178044-6-150x150.jpgadminAwardsHot contentAwards61  Corporate Social Responsibility Excellence Recognition คุณนันท์ชญาน์ ทิพย์โภคาสกุล บริษัท บอนด์ แอล. คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด “ดิฉันขอขอบคุณนิตยสาร SMEs สร้างอาชีพที่ได้มอบรางวัลนี้ให้กับทาง บริษัท บอนด์ แอล. คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด สำหรับในปีนี้เราเน้นการทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ โครงการ “พี่ส่งน้องเตะ บอนด์ แอล.คัพ ครั้งที่ 1” เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและสุขภาพของเยาวชนไทยให้แข็งแรงค่ะ”   คุณนันท์ชญาน์ ทิพย์โภคาสกุล BRAND MANAGER บริษัท บอนด์ แอล. คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด กล่าวถึงภาพรวมของบริษัทฯ ว่า “ธุรกิจทางด้านสื่อดิจิตอลกำลังเป็นธุรกิจมาแรงในวงการสื่อสารมวลชนในขณะนี้ เพราะไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาสินค้า การบริการเพื่อให้ถึงกลุ่มลูกค้าล้วนแล้วแต่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และครบครัน การผสมผสานระหว่างสื่อดิจิตอลและสื่อสิ่งพิมพ์จึงเป็นตัวช่วยที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ณ วันนี้ บริษัท บอนด์ แอล. คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ผู้ผลิตสื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านการให้บริการสื่อดิจิตอลแบบครบวงจร ซึ่งนำประโยชน์แก่ธุรกิจในทุกประเภท”   “ด้วยความสำเร็จตรงนี้เราจึงผลิตผลงานที่ดีมีมาตรฐานออกมาอย่างต่อเนื่อง...SME สร้างอาชีพ แหล่งรวมข้อมูล SME Franchise รวมธุรกิจแฟรนไชส์ ข่าวสารเอสเอ็มอี สำหรับผู้ที่ต้องการหาธุรกิจสร้างอาชีพ