ขนจ๋าลาก่อน CEO กรรณิการ์ ปั้น ‘วีระญา’ ‘ปาลิตา’ สองนักธุรกิจสาวสู่บ…
คลิกอ่านต่อ