ครอบครัวสีหาพงษ์ เข้าเฝ้ากราบถวายสักการะ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิต มหาสีมารามราชวรวิหาร

26 สิงหาคม 2565 ครอบครัว สีหาพงษ์ นำโดยคุณจิตสุนันท์ สีหาพงษ์ คุณงามตา สีหาพงษ์ อาจารย์สิงหากันยา สีหาพงษ์ อาจารยเรวดี สีหาพงษ์ เข้าเฝ้ากราบถวายสักการะ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิต มหาสีมารามราชวรวิหาร
.
เพื่อขอพรคุณพระศรีรัตนตรัย ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ขอให้บารมีคุณพระคุ้มครอง ให้มีแต่ความสุขความเจริญ ให้ได้เกิดสติปัญญาในธรรมะ และเป็นสิริมงคล ตลอดไปสาธุค่ะ น้อมด้วยเศียร์เกล้า

 139 total views,  2 views today