คุณนพรุจ ธนภัทรชัยทัต กรรมการผู้จัดการบริษัท ทิพย์สุรัตน์ จำกัด CEO เจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์ Durrianar By SQ (ดูร์เรียน่าร์ บาย เอสคิว)

     

คุณนพรุจ ธนภัทรชัยทัต กรรมการผู้จัดการบริษัท ทิพย์สุรัตน์ จำกัด CEO เจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์ Durrianar By SQ (ดูร์เรียน่าร์ บาย เอสคิว)

“ผมขอขอบคุณนิตยสาร SMEs สร้างอาชีพ ขอบคุณครอบครัวที่เป็นแรงบันดาลใจและผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผม สำหรับรางวัล CEO Inspiration Awards 2018 ผมรู้สึกว่าการได้รับรางวัลเป็นสิ่งที่พิเศษเสมอ รางวัลนี้เปรียบเสือนตัวตนของผม เวลาเหนื่อย ท้อ และต่อสู้ ผมจะหยิบขึ้นมาดูว่า ครั้งหนึ่งถ้วยรางวัลนี้เป็นเครื่องเตือนใจในการสร้างแรงบันดาลใจสำหรับตัวผมได้ดี เพราะแรงบันดาลใจในความหมายของผมคือการเปลี่ยนแปลง King of fruit to Queen of Beauty ผลิตภัณฑ์แบรนด์ Durrianar By SQ (ดูร์เรียน่าร์ บาย เอสคิว) ฝันที่ทุกคนก้าวไปข้างหน้า”

 

ตลาดเครื่องสำอางของไทยมีการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพราะในปี 2560 ที่ผ่านมามูลค่ารวมของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางของไทยอยู่ที่ประมาณ 2.51 แสนล้านบาท โดยแยกเป็นตลาดในประเทศสัดส่วนร้อยละ 66.9 และตลาดส่งออกสัดส่วนร้อยละ 33.1 (ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย) ตลาดเครื่องสำอางมีมูลค่าสูงและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในระยะข้างหน้าจากความต้องการในตลาดเดิมที่ยังคงเติบโต รวมถึงความต้องการในตลาดใหม่ๆ ที่ขยายตัวออกไป

ธุรกิจเครื่องสำอางเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูงและมีการเติบโตต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็ค่อนข้างเปิดกว้างให้ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ที่สนใจได้เข้าสู่ตลาด ดังนั้นการจะทำให้สินค้าเป็นที่นิยมท่ามกลางสินค้าที่อยู่ในตลาดจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งหามาตรการเพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการเข้าสู่ตลาดมากขึ้น

CEO ต้นแบบสำหรับผมเป็นการทำงานที่มีแนวคิดและลงมือทำ มั่นใจให้มาก ไม่กลัวความล้มเหลว เพราะล้มแล้วลุกได้ไม่มีอะไรง่ายเสมอ ผมเองก็เรียนรู้มาตั้งแต่สมัยเรียน รู้จักเรียน รู้จักหาเงิน รู้จักวิธีการบริหารเวลา และรู้จักวิธีการทำธุรกิจไปพร้อมๆ กัน นั่นคือ การนำประสบการณ์เรียนรู้จากอดีต มาพัฒนาเป็นปัจจุบัน เพราะการเรียนรู้สำหรับผมไม่มีวันจบสิ้น ทุกก้าวมันคือการพัฒนาไปอีกระดับจนไปสู่เป้าหมายที่สูงสุด ดังคติประจำใจของผมที่ว่า “Turn I wish into I will”ส่วนคนที่กำลังจะ Start Up ธุรกิจ ผมเชื่อว่าอายุไม่ได้จำกัดความสำเร็จ เพียงแค่ต้องเริ่มต้นเดินลงมือทำแม้จะมีอุปสรรคทำให้ช้าไปบ้าง แต่ถ้าไม่หยุดเดินสักวันก็สำเร็จครับ


ข้อมูลธุรกิจ

ชื่อธุรกิจ: Durrianar By SQ (ดูร์เรียนาร์ บาย เอสคิว)
ประเภทธุรกิจ: เครื่องสำอางประเภทสกินแคร์ส่งออกและรับสมัครตัวแทนจำหน่าย
โทร. +66(0)95 323 2456
LINE: @durrianar
FB: @DurrianarTH
IG: Durrianar
Website: www.durrianar.com

 159 total views,  1 views today