คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงเรียน The Drama Academy by ครูเงาะ

  

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ)ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงเรียน The Drama Academy by ครูเงาะ

“ขอขอบคุณนิตยสาร SMEs สร้างอาชีพที่มอบรางวัล CEO Inspiration Award 2018 ครูเงาะสามารถดึง Passion ความชอบด้านการแสดงเป็นแรงบันดาลใจผุดโรงเรียน The Drama Academy by ครูเงาะ ชูเป็นสถาบันสอนศาสตร์และการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ สถาบันแอ็กติ้งโค้ชแถวหน้าเมืองไทย จุดเด่นกลยุทธ์ศิลปะคือการสอนแบบผสมผสานทางจิตวิทยาเพื่อการสร้างปัญญา mindset การรับรู้เชิงลึก ตามแบบฉบับครูเงาะเน้นสอนสนุกและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน”

ปัจจุบันดำเนินธุรกิจโรงเรียนด้านการสอนศาสตร์การแสดงและพัฒนาศักยภาพมนุษย์เข้าสู่ปีที่ 10 ครูเงาะได้สั่งสมประสบการณ์การเรียนการแสดงทั้งในประเทศไทยและในประเทศอเมริกา นับว่าโดดเด่นในเรื่องของการผสมผสานศาสตร์ของจิตวิทยา, NLP, Coaching, Acting, และ ธรรมะ ซึ่งเหล่านี้รวมเป็นศาสตร์ที่เรียกว่าศาสตร์มนุษย์ ทำให้การพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องที่สนุก เข้าถึง
คนง่าย และเอาไปใช้ได้จริง เราทำอยู่ทุกวันนี้ผลลัพธ์คือความสุขที่เราได้เห็นผู้คนเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดกำลังใจที่ดีและเกิดการ Action ในการกระทำในชีวิตของเขาไปในทิศทางที่ดีขึ้น หนึ่งในเป้าหมายในชีวิตของครูคืออยากมีส่วนในการสร้างปัญญาให้กับตัวเองและผู้คนโดยการแบ่งปันองค์ความรู้ที่จากการเรียนจากประสบการณ์

ความชัดเจนที่โดดเด่นคือ ผลลัพธ์ของผู้ที่เคยผ่านการอบรมกับเรา ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงที่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นระดับ CEO ที่เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองในการขึ้นเวทีพูดต่อหน้าสาธารณะ หรือแม้กระทั่ง Feedback จากองค์กรต่าง ๆ ที่สถาบันของเราไปสอนแล้วได้ผลประเมินจากแบบสอบถามหลังคลาสกลับมาเป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะในหลายๆ องค์กร ทีม PR ส่งผล
Questionaire มาให้แล้วพบว่าเราได้ Score สูงสุดในหลายๆ องค์กรที่เราไปสอน ฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งตอกย้ำว่า สิ่งที่เราสอนอยู่นั้นเป็นศาสตร์ที่มนุษย์สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง เป็นการผสมระหว่างหลักการและวิธีการ ผ่านความสนุกที่ช่วยในการเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้ง

สิ่งที่ครูไม่เคยมองข้ามคือ การบริหารทีม ครูเงาะใช้คติในการทำงานด้านความเชื่อในความดีของคน คนเก่งและมีใจให้เลี้ยงดูส่งเสริม คนมีใจแต่ไม่เก่งให้สอนสั่ง คนเก่งแต่ไม่มีใจให้กำลังใจ คนไม่เก่งและไม่มีใจให้โอกาสเค้าออกไปเจองานอื่นที่ใช่ซึ่งอาจไม่ใช่ที่เรา และด้านการบริหารลูกค้า ครูเงาะเน้น Service Excellence คือจัดหลักสูตรเฉพาะกับความต้องการและแนวทางของแต่ละองค์กร หมั่นศึกษาเพิ่มเติมทุกปีเพื่อหาความรู้ที่สร้างประโยชน์สูงสุดต่อความต้องการของลูกค้า ลูกค้ามีความสุข ทีมมีความสุข เราเองก็มีความสุข

นอกจากนี้ครูเงาะได้วางกลยุทธ์วางเป้าหมายในอนาคต เพราะครูเงาะต้องการเห็นองค์กรเติบโต ให้การศึกษาในเชิงการสร้างปัญญาและปรับ Mindset ให้กับผู้คน และทำให้คนไทยกล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง สร้าง Mindset ให้กับผู้คนด้วยวิธีการของการแสดงธรรมะและ Psychology แล้วค่อยวางย้อนกลับมาว่าทำอย่างไรเพื่อให้คนในที่ต่างๆ ได้รู้จักศาสตร์นี้มากขึ้น จากนั้นวางเป็นช่องทาง
เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายปลายทางของเรา

สำหรับผู้สนใจคลาสพัฒนาตนเอง สามารถเข้ามาสอบถามและติดตามข่าวสารเกร็ดความรู้ต่างๆ ในด้านการสร้าง Mindset และศาสตร์การแสดง ผ่านแอปพลิเคชั่น : @kru-ngor หรือ : 099-797-9615 ส่วนผู้ที่สนใจสอบถามและลงเรียนคลาสการแสดง สามารถติดต่อได้ทาง FB : @thedrama หรือ Tel : 092-449-1493  ตั้งแต่เวลา 10:00 – 19:00 น.

 227 total views,  3 views today