นิตยสาร SMEs สร้างอาชีพ ชี้แนวทางปี 2561สู่ธุรกิจสตาร์ทอัพเอสเอ็มอีไทย ผ่าน 40 CEO ต้นแบบแห่งความสำเร็จ ผู้สร้างแรงบันดาลใจจากประสบการณ์จริง ในงาน CEO INSPIRATION AWARD 2017

นิตยสาร SMEs สร้างอาชีพ
ชี้แนวทางปี 2561สู่ธุรกิจสตาร์ทอัพเอสเอ็มอีไทย
ผ่าน 42 CEO ต้นแบบแห่งความสำเร็จ ผู้สร้างแรงบันดาลใจจากประสบการณ์จริง
ในงาน CEO INSPIRATION AWARD 2017

บริษัท ทัศนา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร SMEs สร้างอาชีพ และเครือคุณภาพภายในเครือ จัดงาน “CEO INSPIRATION AWARD 2017” เชิดชู CEO คุณภาพ ผู้มีจรรยาบรรณ และมีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด ซึ่งประสบการณ์ชีวิตของเหล่า CEO จะเป็นเครื่องชี้นำความสำเร็จที่จะบันทึกไว้ในบทบาทนักธุรกิจที่ทรงคุณค่าได้อย่างยั่งยืน ในงาน “CEO Inspiration Award 2017” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ ห้อง CRYSTAL BALLROOM 3-4 ชั้น 2 Crystal Design Center (CDC) โดยมี คุณกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี คุณแชมป์ – ศรัณภัสร์ ตั้งไพศาลธนกุล (ผู้ประกาศข่าวช่องอัมรินทร์ทีวี ช่อง 34) และคุณเป้ – ธันยาอัณณ์ ตัณฑเสถียร (พิธีกรรายการ Bangkok Gossip) รับหน้าที่พิธีกร โดยในครั้งนี้มีทางนิตยสารฯ ได้มีการคัดเลือก CEO ต้นแบบมาร่วมรับรางวัลทั้งสิ้น 40 บริษัท

นางสาวพรทิพย์  แก่นจันทร์ บรรณาธิการบริหารนิตยสาร SMEs สร้างอาชีพ และสื่อคุณภาพภายในเครือ เปิดเผยว่า ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา จากการดำเนินงานของนิตยสาร SMEs สร้างอาชีพ  แรงบันดาล-ใจเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจหรือผู้กำลังจะเริ่มต้น (Stat Up) ก้าวเข้ามาสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างแท้จริง ดังนั้นนิตยสาร SMEs สร้างอาชีพ เรื่องราวเนื้อหาสาระความรู้ในการนำเสนอจึงเสมือนคัมภีร์ที่เป็นเข็มทิศชี้ทางในการทำธุรกิจสร้างความสำเร็จให้กับผู้อ่าน ใน 1 ปี ผู้ประสบความสำเร็จกว่า 1,000 แบรนด์ที่ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวธุรกิจผ่านแรงบันดาลใจแห่งความสำเร็จและกิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเทคนิคธุรกิจให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังที่จะผลักดันให้ธุรกิจเอสเอ็มอีไทย ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความแข็งแกร่ง และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างทัดเทียม

ธุรกิจเอสเอ็มอียังคงมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยและโอกาสการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากรายงานของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 มีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท จำนวน 61,615 ราย มีมูลค่าทุนทั้งสิ้น 304,244 ล้านบาท มีจำนวนธุรกิจที่จัดตั้งใหม่ถึง 7,536 ราย คิดเป็น 14% เมื่อเทียบกับ มกราคม – ตุลาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 54,079 ราย โดยยอดการจดทะเบียนธุรกิจและการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประจำเดือน ตุลาคม 2560 มี ธุรกิจจัดตั้งใหม่ 6,003 ราย เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2560 ซึ่งมีจำนวน 6,532 ราย ลดลงจำนวน 529 ราย คิดเป็น 8% และเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 5,092 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 911 ราย คิดเป็น 18% ส่วนมูลค่าทุนธุรกิจจัดตั้งใหม่นั้น ในเดือนตุลาคม 2560 มีจำนวน 39,723 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2560 ซึ่งมีจำนวน 31,628 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 8,095 ล้านบาท คิดเป็น 26% และเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 14,720 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 25,003 ล้านบาท คิดเป็น 170% การเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นการเติบโตของธุรกิจ เอสเอ็มอีเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีรายใหม่ๆ ที่เริ่มต้นทำธุรกิจได้มีโอกาสแสดงศักยภาพผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

การจัดงาน CEO INSPIRATION AWARD 2017  ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่เรื่องราวประสบการณ์อันล้ำค่าจาก CEO บุคคลต้นแบบของวงการธุรกิจเอสเอ็มอีไทย ทั้ง 40 ท่านที่ได้รับเกียรติเข้าร่วมรับรางวัลในครั้งนี้ หวังว่าประสบการณ์อันล้ำค่านี้จะเป็นแสงนำทางในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับการเริ่มต้นทำธุรกิจ จุดมุ่งหมายคือ การสร้างอาชีพสร้างธุรกิจของตนได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจของตนเองต่อไป

นางสาวพรทิพย์ กล่าวต่อว่า จากประสบการณ์กว่า 6 ปี หลายเรื่องราวหลายมุมมองในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต่างมีที่มาหรือจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันไป แต่สิ่งที่มีความเหมือนกันคือ แรงบันดาลใจและเป้าหมายของชีวิตในการทำธุรกิจ ซึ่งมองว่าเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีประสบความสำเร็จได้แบบก้าวกระโดดได้อย่างแท้จริง สำหรับงาน CEO INSPIRATION AWARD 2017 จึงเป็นเวทีอันทรงเกียรติในการมอบรางวัลให้กับ CEO เจ้าของธุรกิจเอสเอ็มอีที่ประสบความสำเร็จ พร้อมเผยที่มาของแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จนั้นๆ เป็นรายบุคคล นับเป็นการรวมตัวของเหล่า CEO ต้นแบบของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีครั้งยิ่งใหญ่ของปี 2560 นี้

นอกจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล CEO INSPIRATION AWARD 2017 แล้วรวมไปถึงบุคคลสำคัญในวงการบันเทิง ดารา นักแสดง ศิลปิน ที่มีบทบาทผ่านหน้าจอโทรทัศน์มากกว่า 80% เชื่อว่ารับบทบาทการเป็นนักธุรกิจควบคู่ไปด้วย ในปี 2560 เหล่าศิลปิน ดารา นักแสดงที่ประกอบธุรกิจจนประสบความสำเร็จให้เกียรติเข้าร่วมงานในฐานะ CEO ต้นแบบผู้สร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจให้กับใครอีกหลายๆ คน อาทิ คุณเชน–ธนา ลิมปยารยะ นักร้องนักแสดง CEO บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด, คุณน้ำฝน-พัชรินทร์ ศรีวสุภิรมย์ ดารานักแสดง CEO เจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม AME (อาเมะ), คุณมิ้นท์-ณัฐวรา วงศ์วาสนา ดารานักแสดง CEO เจ้าของผลิตภัณฑ์ CHUU COLLA, คุณแอนดี้-เขมพิมุก นักร้อง นักแสดง พิธีกร และเจ้าของผลิตภัณฑ์ NS (เอ็นเอส), คุณม่านฟ้า-อรปภัตร จันทรสาขา ไฮโซชื่อดัง ฉายานางงามร้อยเวที เศรษฐีนีพันล้าน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ม่านฟ้ากรุ๊ป จำกัด (MFG) เครื่องสำอางอาหารเสริม แบรนด์ HIso cosmetic

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ติดต่อ
บริษัท ทัศนา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
โทร.  094-695-9923 (คุณเบิร์ด) ,  085-553-8959 (คุณเก่ง)
LINE ID : srangarcheep
Facebook : www.facebook.com/srangarcheep
Website : www.srangarcheep.com, www.smereport.com

 51 total views,  1 views today