นิตยสาร SMEs สร้างอาชีพ ภูมิใจจัดงานประกาศรางวัลทรงเกียรติ

0d246d3

นางสาวพรทิพย์  แก่นจันทร์  บรรณาธิการบริหารนิตยสาร SMEs สร้างอาชีพ นำทีมจัดงาน SMEsสร้างอาชีพ Awards ในปี 2558 นับเป็นปีที่ 2 นั้นมีจุดเด่นในเรื่อง การจัดบริหารจัดการช่วงเวลาในการจัดงานให้คุ้มค่ามากที่สุด ในปีนี้ทางนิตยสารได้มีการจัดช่วงเวลา SMEs สร้างอาชีพ FAMILY ซึ่งทางนิตยสารฯ มีความตั้งใจที่จะเป็นศูนย์กลางในการประสานความสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMES  โดยภายในงานมีดาราทำธุรกิจได้รับคัดเลือกในกลุ่ม Star Business กับ Idol Business อาทิ  ธนเวทย์  สิริวัฒน์ธนกุล , อธิชนัน ศรีเสวก , กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า , อคัมย์สิริ สุวรรณศุข , ธนา ลิมปยารยะ , เอลิกา พลอยอัมพร และ พาทิศ พิสิฐกุล เป็นต้น  ณ สโมสรธรรมศาสตร์ สาทร เมื่อเร็วๆ นี้

ที่มา.http://siamevent.com/all-event/?p=79817

Loading