สยามศิลา แกรนิต โรงงานผลิต ผู้จำหน่าย และติดตั้ง หินทุกชนิดแบบครบวงจรตอบโจทย์

       สยามศิลาแกรนิต โรงงานผลิต ผู้จำหน่าย และติดตั้ง หินทุกชนิดแบบครบวงจรตอบโจทย์ศักราชใหม่ สานฝันปั้นอาชีพ ตัวแทนนักขายหินทรัพย์ในดิน เนรมิตไอเดียสวยเพื่องานศิลป์

ซึ่งประเทศจีนถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมหินภายใต้การพัฒนากว่า 30 ปี จีนสามารถส่งออกหินไปได้ 126 ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลก ถือครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 17 (สถิติข้อมูลจากงานหินนานาชาติ ครั้งที่ 10 เมืองเซี่ยเหมิน ประเทศจีน) นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำเข้าเทคโนโลยีและเครื่องจักรจากต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพของสินค้าก่อนส่งออกไปทั่วโลก และความหวังสูงสุดของจีนคือการเป็นผู้ส่งออกหินรายใหญ่ที่สุดในโลก

 

อีกทั้งยังเป็นประเทศผู้นำทางด้านทรัพยากรหินที่มีอยู่จำนวนมากมายและหลากหลายชนิด เช่น มีหินอ่อน 58 ชนิด หินแกรนิต 240 ชนิด หินทราย 8 ชนิด และปัจจุบันทรัพยากรหินเหล่านี้ก็ยังคงมีมากชนิดเพิ่มขึ้น ทำให้ปัจจุบันมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหินจำนวนมากกว่า 30,000 รายทั่วประเทศ (สำนักวิจัยคลินิกภาษี กระทรวงการคลัง) นอกจากนี้ยังแบ่งสัดส่วนออกไปยังต่างประเทศทั่วโลก เช่น อิตาลี บราซิล อินเดีย หรือนอร์เวย์ ญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกาด้วย

โดยเฉพาะหินอ่อนและหินแกรนิตทรัพย์ในดินที่มีมูลค่ามหาศาล จัดเป็นสินค้าอยู่ในประเภทหินประดับที่ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ มูลค่าทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ได้แก่ มูลค่าการผลิต การบริโภค ค่าภาคหลวง และการจ้างแรงงาน ส่วนมูลค่าทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศนั้น ได้จากการส่งออกแร่หินไปขายต่างประเทศ และถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งสนใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจนี้อย่างจริงจัง นอกจากคุณจะมีโอกาสร่ำรวยจากการประกอบธุรกิจแล้วยังมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศได้อีกด้วย

 

                สำหรับในประเทศไทยนั้นหากพูดถึงอุสาหกรรมหินแล้วถือว่าอยู่ในภาคที่โอกาสการเติบโตอยู่ในระยะยาว และเป็นตลาดที่มีมูลค่าเม็ดเงินสะพัดอย่างมหาศาล ซึ่งปริมาณการผลิตแร่รวมของไทยอยู่ที่ประมาณ 250 ล้านตันในปี 2560 ขณะที่การประกอบการปัจจุบันแบ่งเป็นเหมืองแร่และเหมืองหินจำนวน 1,169 แปลงประทานบัตร มีโรงแต่งแร่ 239 ราย โรงโม่หิน 315 ราย และโรงประกอบโลหะกรรม 28 ราย ผลผลิตส่วนใหญ่เป็นหินอุตสาหกรรมก่อสร้างประมาณ 80% หินปูนผลิตซีเมนต์ราว 33% และลิกไนต์ราว 6% (สำนักวิจัยคลินิกภาษี กระทรวงการคลัง)

ดังนั้นการทำธุรกิจอุตสาหกรรมหินในรูปแบบของโรงงานผลิต ผู้จำหน่าย และติดตั้ง หินทุกชนิดแบบครบวงจรจึงมีน้อยรายนักที่จะสามารถแข่งขันอยู่ในวงการนี้ได้ เป็นเพราะการรู้จริงทางด้านคุณภาพของหิน ลวดลายของหิน องค์ประกอบของหิน และอื่นๆ ซึ่ง บริษัท สยามศิลา แกรนิต จำกัด ภายใต้การบริหารของ มาดามอุ๊ย หรือ คุณสุทธิวรรณ อิ่มอุดม CEO คนเก่งแห่งสยามศิลาที่ลงมือบริหารงานเองทุกขั้นตอนทำให้เรียกความประทับใจจากลูกค้าด้วยงานดีมีคุณภาพทุกชิ้น เพราะความใส่ใจในการทำงานทุกขั้นตอน มีโรงงานผลิตเป็นของตนเอง และทีมงานมืออาชีพ ทำให้สยามศิลาแกรนิต สามารถติด Rank อันดับ 1 ใน 10 ธุรกิจดาวรุ่ง น่าลงทุนแห่งปี 2561 นี้

 

                “จากประสบการณ์ที่อุ๊ยอยู่ในวงการหินมานานกว่า 10 ปี ทำให้เราเชี่ยวชาญในเรื่องของหินในทุกๆ ด้าน โดยสยามศิลา แกรนิต เป็นโรงงานหินแกรนิต ผลิตเอง ตัดเอง ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งในปี 2561 นี้ธุรกิจอุตสาหกรรมหินคาดว่าน่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้เรารู้สึกว่ายังคงในเรื่องของคุณภาพของหิน องค์ประกอบของหิน ลวดลายของหิน เราจะเป็นคนเดินทางไปเลือกและดูหินเองจากต่างประเทศ การบริการที่ดี คอยแนะนำหินประเภทต่างๆ ให้ โดยดูจากเนื้อหินจริงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ลวดลายธรรมชาติ มีหินสังเคราะห์ และหินอื่นๆ อีกหลายประเภทให้เลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม ธุรกิจเราสามารถติด 1 ใน 10 ธุรกิจดาวรุ่ง ปี 2561 เป็นโอกาสอันดีที่เราจะพัฒนาธุรกิจให้ดำเนินต่อไปอย่างผู้นำในวงการหิน”

“บริษัท สยามศิลา แกรนิต จำกัด เกิดจากผู้มีความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมหิน ทั้งหินอ่อนและหินแกรนิตของเราเอง 90% นำเข้าจากต่างประเทศ และ 10% ที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งจะมีความแตกต่างกันกันอย่างสิ้นเชิง คือ สำหรับในประเทศไทยจะมีสีสันและลวดลายที่แตกต่างกันออกไปตามแหล่งผลิต ตอบสนองลูกค้าที่มีความต้องการหลากหลาย ทั้งยังมีการนำเข้าหินอ่อนและหินแกรนิตที่มีสีสันและลวดลายเฉพาะตัวจากต่างประเทศมากกว่า”

 

“เริ่มแรกเราเป็นตัวกลางหรือเป็นคนขายหน้างานในการติดต่อซื้อขาย ประสานงานให้แก่ลูกค้า และโรงงานหินแกรนิต ซึ่งไม่ได้มีการสต๊อกหินไว้ การที่จะโน้มน้าวใจให้ลูกค้าซื้อหินให้ได้นั้น หัวใจสำคัญหลักๆ ของ “สยามศิลา” ก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า เวลาตอบคำถามหรือแนะนำสินค้าให้ลูกค้าจะทำอย่างเต็มที่จนลูกค้าเชื่อมั่นในบริษัท จนทำให้สามารถหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้”

“โดยสินค้าของสยามศิลา แกรนิต เราเป็นโรงงานผลิตเอง ตัดเอง ตามความต้องการของลูกค้า เวลาที่ลูกค้ามาซื้อเราก็จะแนะนำหินประเภทต่างๆ ให้ โดยดูจากเนื้อหินจริงทั้งสิ้น เพราะหินในสต๊อกของเราจะเป็นหินจริงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ลวดลายธรรมชาติ หรือลูกค้าอยากจะได้หินสังเคราะห์ เราก็มีหินหลากหลายประเภทให้ลูกค้าเลือกใช้งานตามความเหมาะสม เช่น หินอ่อนติดผนังบ้าน หินอ่อนทำหิ้งพระ หินแกรนิตทำฐานตั้งเจ้าที่ เป็นต้น นอกจากนี้เรายังต่อยอดธุรกิจโดยการนำเอาหินมาแปรรูปให้เป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ จานเปล จานอาหาร จานรองแก้ว เป็นต้น ซึ่งหินเหล่านี้จะมีความเย็นทำให้รสชาติอร่อยมากยิ่งขึ้นด้วย”

 

“ด้วยศักยภาพของโรงงานและวัตถุดิบของสยามแกรนิต ณ วันนี้เรามั่นใจว่าสินค้าของเรามีมาตรฐานและได้รับการตอบรับจากกล่มลูกค้าจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ กลุ่มลูกค้าหลากหลาย อาทิ CEO บริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยในการทำพื้นบ้าน ฝาผนัง ฐานพระพุทธรูป, วัด ทำป้ายหน้าวัด, บ้านเรือนต่างๆ ทำฐานตี่จูเอี้ย เป็นต้น ความหลากหลายของการนำหินไปต่อยอดใช้งานเป็นมุมมองและแนวคิดของผู้บริหารอย่างเราที่พร้อมจะเติบโตในระยะยาว  “อีกทั้งเรามอบโอกาสดีๆ เพื่อส่งต่ออาชีพ เราเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่าย ด้วยเงินลงทุน 5,900 บาท โดยสิ่งที่ตัวแทนจำหน่ายจะได้รับ คือ

 

1.ใบแต่งตั้ง ผู้แทนขาย

  1. เพจตัวแทนขาย
  2. ตัวอย่างหินอ่อนหินแกรนิต
  3. อบรมและสอนหลักการขายวิธีการขาย
  4. แผงแคตตาล็อกของหินที่จะนำไปเสนอลูกค้า และ
  5. ค่าคอมมิชชั่น

      ซึ่งเราต้องการคนที่ตั้งใจและอยากสร้างอาชีพให้กับตนเองจริงๆ เท่านั้นนะคะ” “ในอนาคตเราวางเป้าหมายนั้นเราจะต้องเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมหินระดับแนวหน้าที่มีการต่อยอดไอเดียและสร้างอาชีพให้กับบุคคลทั่วไปได้จริง ซึ่งการจะเข้ามาอยู่ในวงการหินนั้นไม่ยากเลยเพียงตั้งใจและเรียนรู้เปิดประสบการณ์ใหม่อยู่ตลอด เรามีลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เป็นลูกค้าประจำ แต่อาจเป็นหินอาจจะเป็นทรัพย์ในดินที่มีมูลค่า ทำให้การเลือกใช้หินสำหรับคนทั่วไปค่อนข้างยากแต่เราก็มีช้อยส์ให้ลูกค้าเลือกในประเภทของใช้ครัวเรือนได้อย่างหรูหรา ราคาย่อมเยา ปี 2561 เราต้องการขยายตลาดอุสาหกรรมหินออกไปในวงกว้างให้ทั่วโลกรู้จักเรามากขึ้น ได้เข้ามาสัมผัสธุรกิจหินของเรา และเปิดมุมมองในการนำหินไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้ สยามศิลาแกรนิตเติบโตได้ในอนาคตค่ะ” มาดามอุ๊ย กล่าวทิ้งท้าย


ข้อมูลธุรกิจ

ชื่อธุรกิจ                  : บริษัท สยามศิลา แกรนิต จำกัด

ประเภทธุรกิจ         : รับสมัครตัวแทนขาย โรงงานผลิต ผู้จำหน่าย และติดตั้ง

หินอ่อน หินแกรนิต กระเบื้องแกรนิตโต้ นำเข้าราคาโรงงาน

โทร.                      : 092-749-5333

facebook             : www.facebook.com/siamsila

 

 350 total views,  1 views today