สาขา The Best of Factory and Innovative คุณธวัชชัย อุ่นอารมณ์ ที่ปรึกษา บริษัท เพียว เดอริมา แลบบอราทอรีส์ จํากัด

สาขา The Best of Factory and Innovative คุณธวัชชัย อุ่นอารมณ์  ที่ปรึกษา บริษัท เพียว เดอริมา แลบบอราทอรีส์ จํากัด

    ทางเรารู้สึกภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้ 2 ปีซ้อน ขอบคุณ SME สร้างอาชีพ ที่เล็งเห็นว่า โรงงานของเรามีมาตรฐานความปลอดภัย มีนวัตกรรม และกระบวนการผลิตที่ทันสมัย สําหรับการผลิตเครื่องสําอางที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า เพื่อนําไปจําหน่ายสู่ท้องตลาด ซึ่งรางวัล The Best of Factory and Innovative นี้ จะเป็นการตอกยํ้าศักยภาพของ Purederima Laboratories ด้านความพร้อมในการผลิตทุกขั้นตอนและยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพความปลอดภัย ภายใต้โรงงานที่มีมาตรฐาน GMP และ HALAL

ภาพรวมความสําเร็จของธุรกิจ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Purederima Laboratories ให้ความใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จึงทําให้โรงงานมีลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว นี่คือความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งที่ทําให้เราได้มีการเปิดฐานการผลิตใหม่ เพื่อใช้สําหรับรองรับปริมาณการผลิตที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายของโรงงาน Purederima Laboratories คือโรงงานรับผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางทุกชนิดโดยมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อตอบสนองลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการช่วยเหลือสังคมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ทำไม? เจ้าของแบรนด์ถึงเลือก Purederima Laboratories

ในปัจจุบันแบรนด์ต่างๆ หันมาสนใจในการเลือกโรงงานผลิตที่มีมาตรฐานกันมากขึ้น ทําให้เรามีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าให้มีคุณภาพภายใต้การผลิตที่ทันสมัย มีความรวดเร็ว คัดสรรสารสกัดจากธรรมชาติ และสารสกัดนําเข้าจากต่างประเทศมาเป็นส่วนประกอบในการผลิตครีมให้มีความปลอดภัย ความเชื่อมั่นของโรงงานที่มีต่อผู้ที่ต้องการอยากเป็นเจ้าของแบรนด์ บริการให้คําปรึกษาและดูแลลูกค้าในทุกขั้นตอนการผลิตนั่นคือปัจจัยหลักในการเลือกโรงงานรับผลิตที่มีการให้บริการครบวงจรในรูปแบบ ONE STOP SERVICE ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา Purederima Laboratoriesได้สร้างแบรนด์มากกว่า 1,000 แบรนด์ที่มีคุณภาพสู่ตลาด

โอกาสการเติบโตธุรกิจความสวยความงามในอนาคต

เนื่องจาก ณ ปัจจุบันหลากหลายแบรนด์ให้ความสนใจที่จะผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีนกันมากขึ้น ทางโรงงานจึงให้ความสําคัญในการให้บริการและการผลิตเพื่อรองรับการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศนี้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการที่ทางเราได้มีพันธมิตรสําหรับการผลิตเครื่องสําอางในประเทศจีน ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะมีกลุ่มลูกค้าใหม่จากประเทศนี้เพิ่มมากขึ้น เพราะในประเทศจีนกำลังให้ความสนใจในการผลิตเครื่องสําอางเป็นของตัวเองกันมากขึ้น นอกจากจะมีการส่งออกไปยังจีนแล้ว เรายังจะเพิ่มการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ AEC, EU และประเทศอื่นๆ อีกด้วย

ข้อมูลธุรกิจ
ชื่อบริษัท : บริษัท เพียว เดอริมา แลบบอราทอรีส์ จํากัด (Purederima Laboratories)
ที่อยู่ : 88/34-35 โครงการ TTN AVENUE ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ10120
โทร : 02-285-4266-7
Line : @purederima
fb : Purederima Laboratories รับผลิตครีมและเครื่องสําอาง
website : www.pdl.co.th
IG : Purederima


ติดตามทุกข่าวสารและ
อัพเดทเทรนด์อาชีพผ่านช่องทาง

Loading