สาขา The Best Of Service Innovation Career คุณธีรวัฒน์ พึ่งสุจริต Founder and Cheif Marketing Officer บริษัท ช็อคโก้ คาร์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

สาขา The Best Of Service Innovation Career คุณธีรวัฒน์ พึ่งสุจริต Founder and Cheif Marketing Officer บริษัท ช็อคโก้ คาร์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

            กว่าระบบปฎิบัติการบริหารจัดการหน้าร้านของ Choco CRM จะสำเร็จลุล่วงด้วยดีต้องใช้เวลา เพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีมีคุณภาพ ให้กับทุกธุรกิจ SMEs ไทย ขอขอบคุณ SME สร้างอาชีพ ที่มอบรางวัลสาขา The Best Of Service Innovation Career ให้กับ บริษัท ช็อคโก้ คาร์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ครับ

ภาพความสำเร็จของ Choco CRM

“ความภาคภูมิใจของคนไทย โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs Choco CRM ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มการทำธุรกิจเน้นเรื่องการบริหารจัดการร้านแบบครบวงจร โดยนำเอาเทคโนโลยีให้เข้ามาช่วยการบริหารธุรกิจ เพราะการแข่งขันค่อนข้างสูงต้องหันมาใส่ใจ Marketing ในการมัดใจลูกค้าให้มากขึ้น ด้วยระบบแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ

  1. ด้านเพิ่มยอดขาย ใช้โปรแกรมขายหน้าร้าน POS (Point of Sale)ช่วยบริหารงานหน้าร้านได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วระบบสมาชิก
  2. ด้านบริหารการจัดการ ใช้ระบบ Customer Relationship Management (CRM) วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า รู้จักและติดต่อลูกค้าได้โดยตรง โดยการใช้งบลงทุนในการตลาดที่น้อยที่สุด
  3. ด้านรายงานผล คือ Database ฐานข้อมูลลูกค้าทั้งหมดที่ต้องให้ความสำคัญด้วยระบบการบริหารจัดการนี้เอง ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อการทำธุรกิจกว่า 1,500 ร้านค้า”

ความเป็นมืออาชีพของ Choco CRM

“ในยุคที่ธุรกิจกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในกลุ่ม SMEs ทำให้เจ้าของธุรกิจต่างหันมาพึ่งการบริหารที่ตอบโจทย์ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริการให้เป็นมาตรฐานที่สูงขึ้น บวกกับยุคดิจิทัลที่คนไทยต้องเรียนรู้ให้ทัน ผู้บริหารจำเป็นต้องมีผู้ช่วยที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าประจำให้อยู่หมัด เปิดรับลูกค้าใหม่ได้มากยิ่งขึ้น บริษัท ช็อคโก้ คาร์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด หนึ่งในผู้นำการให้บริการระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (Custumer Relationship Management-CRM) และ POS Digital Platform เล็งเห็นศักยภาพและการเติบโตต่อเนื่องโดย Plug in กับบริษัทยักษ์ใหญ่หลายค่ายนำเสนอโซลูชั่นระบบเชื่อมความสัมพันธ์ลูกค้าสำหรับกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ได้หลากหลายประเภทธุรกิจ สามารถเชื่อมโยงการควบคุมการขายได้หลายรูปแบบ เชื่อว่าระบบนี้จะเป็นระบบที่มั่นคง สามารถเป็นที่ต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ในระยะเวลานานกว่าปัจจัยอื่น”

โอกาสการเติบโตของ Choco CRM

“ณ วันนี้ Choco CRM มีลูกค้าใช้ระบบกว่า 1,500 ราย และตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าเป็น 3,000 ราย ภายใน 3 ปี เชื่อว่า Choco CRM จะเป็นระบบสำคัญที่จะทำให้ทุกธุรกิจของ SMEs ไทยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงศักยภาพในด้านการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็นจุดสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดทั้งหมด แต่ CRM จะเป็นฟันเฟืองสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทยสู่การพัฒนาเศรษฐกิจต่อไป”

 

ข้อมูลธุรกิจ
ชื่อธุรกิจ : บริษัท ช็อคโก้ คาร์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ : โปรแกรมขายหน้าร้าน POS (Point of Sale) ช่วยบริหารงานหน้าร้านได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว
Tel : 02-741-4597
email : [email protected]
Line : @chocosupport
website : http://www.chococard.co.th


ติดตามทุกข่าวสารและ
อัพเดทเทรนด์อาชีพผ่านช่องทาง

Loading