สุดยอดสัมมนาเชิงธุรกิจที่คุณห้ามพลาด ที่สุดแห่งปี 2019

 

สุดยอดสัมมนาเชิงธุรกิจที่คุณห้ามพลาด ที่สุดแห่งปี 2019

      2 รอบสัมมนาเชิงธุรกิจทิศทางและแนวโน้มของนวัตกรรมขนาดใหญ่ในยุคดิจิตอล รอบเช้าในหัวข้อ ‘ยุทธศาสตร์ นวัตกรรมสร้างชาติ’ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฟังบรรยายสัมมนาจากเหล่า Keynote Speaker ระดับโลกอย่าง ศ.ดร.เกียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ และวิทยากรระดับโลกหลายท่าน อาทิ จาก CEO Kaidee, Google, True corporation, ดร.กฤษณะ บุหลัน, คุณธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ รอบบ่ายในหัวข้อหลักสูตรฝึกอบรมโครงการ ‘กลยุทธ์ฟินเทค เจาะตลาดจีน’ ด้านธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2019 ไม่ใช้ E-Mobile เตรียม Goodbye จากวงการค้าได้เลย พร้อมรับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรด้วย

งานสัมมนาวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 รอบเช้า เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (บางนา) รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (บางนา) ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่.. https://goo.gl/forms/ihXpW6BKnrBW5Dfu1

สอบถามข้อมูลสำรองที่นั่งเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ การสำรองที่นั่ง @IIBD หรือโทร IIBD Call Center 081-170-3542

 88 total views,  1 views today