‘สุพจน์ ปานน้อย’CEO AMTgroup : New Gen’s Perspective มุมมองคนรุ่นใหม่ในเส้นทางการทำงาน

‘สุพจน์ ปานน้อย’CEO AMTgroup : New Gen’s Perspective มุมมองคนรุ่นใหม่ในเส้นทางการทำงาน

The highest quality  of work and fairness are  our key services

            การค้นพบเป้าหมายในการทำธุรกิจตั้งแต่เรียนปี 4 ตอนปี 4 ผมได้ฝึกงานกับบริษัทตรวจสอบบัญชีของรุ่นพี่คนหนึ่ง บริษัทพาผมไปตรวจงานต่างจังหวัดด้วย ณ วันกลับผมเห็นรุ่นพี่หอบถุงเงินถุงใหญ่มากกกก…กลับมาด้วยผมบอกตัวเองทันที นี่แหละอาชีพของผม ทำเงินได้มากขนาดนี้ ผมต้องทำอาชีพนี้เท่านั้น! ‘อาชีพผู้ตรวจสอบบัญชี’ สายอาชีพสุดท้าทายกับเส้นทางการทำงานที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้อย่างไม่รู้จบของ คุณสุพจน์ ปานน้อย CEO 3 บริษัทนั่งแท่นผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรง ดีกรีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงานตรวจสอบบัญชีระดับอาเซียน ASEAN Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA) ผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการผู้สอบบัญชีมากว่า 10 ปี  ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ นานา เริ่มจากลูกค้าเพียง 30 ราย ณ วันนี้ AMTgroup มีลูกค้ามากกว่า 1,000 รายเรามีผู้สอบบัญชีฯ ภายใต้สังกัดบริษัทกว่า 10 คนยอดลูกค้าเติบโตล่าสุดกว่า 1,200 รายทั่วประเทศ สามารถแชร์ก้อนเค้กในตลาดได้เพิ่มขึ้นถึง 20% ต่อปี

Highkight

1. Focus คือการตั้งเป้าหมายต้องชัดเจนและเป็นไปได้
2. Believe คือความเชื่อมั่นในความเป็นไปได้ โดยความเชื่อที่มีต้องมีควบคู่กับปัญญา เพราะความเชื่อที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาย่อมเป็นความเชื่อที่มืดบอด
3. Action คือการลงมือทำและต้องลงมือทำทันที โดยไม่ต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมก่อน ลงมือทำอยู่ในเส้นทางที่เรา Focus
ทำต่อเนื่องและมุ่งมั่นในความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ “ไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม”

ก้าวแรกสู่การนักธุรกิจตัวเล็กที่มีความฝันอันยิ่งใหญ่
การจบสายวิชาชีพบัญชี จุดเริ่มต้นให้ผมต้องก้าวไปยังเป้าหมายที่ผมตั้งใจอย่างแน่วแน่ เพราะคำว่า ‘เงิน’ คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่คาดว่าจะมีความรู้ได้มากเท่านี้ ทั้งๆ ที่รู้ว่าครอบครัวไม่มีเงินส่งเรียน พ่อแม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบมาส่งเรียน ผมต้องกู้ กยส. เรียนจนจบขั้นสุดเท่าที่จะกู้ได้ ซึ่งผมบอกตัวเองเสมอ “พลาดไม่ได้” ถ้าพลาดคือจบทั้งครอบครัว ประโยคนี้
มันอยู่ในจิตสำนึกของผมอยู่เสมอ ผมไม่ใช่คนขยันแต่เรียนยังไงก็ได้ห้ามสอบตกเด็ดขาด เป้าหมายที่ผมตั้งไว้ปลุกพลังในตัวผมอยู่เสมอ

  ถ้าไม่มีเงินทุน ให้ลงทุนในความรู้ เพื่อให้ตัวเอง พร้อมรับโอกาสอยู่เสมอ
ผมนำความรู้มาหาเงินดูแลครอบครัวได้ตั้งแต่หลังเรียนจบนั่นเป็นความภาคภูมิใจที่สุดของผม ซึ่งความรู้ที่เรียนมานั้นไม่หยุดเพียงเท่านี้ผมยังขวนขวายหาความรู้ที่ไม่มีวันจบ ผมไปสอบผู้สอบบัญชี หรือที่เรียกว่า Certified Public Accountant (CPA) โดยในปี 2549 ผมสอบผ่านครบทุกวิชาตามเงื่อนไข และเก็บประสบการณ์ในการทำงานครบ 3 ปีในปี 2550 จึงสามารถขอขึ้นทะเบียนเป็น CPA ได้ ความจริงแล้วคนที่จบบัญชีไม่จำเป็นต้องเป็น CPA เท่านั้น ยังสามารถทำงานได้หลากหลายด้าน เช่น นักบัญชีไปจนถึง CFO (Chief Financial Officer) ผู้ตรวจสอบภายใน CIA (Certified Internal Auditor) ผู้ตรวจสอบภาษีอากร TA (Tax Auditor) ที่ปรึกษา และวิทยากร เป็นต้น ซึ่งตัวผมทำมาทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีและไม่ได้หยุดที่จะค้นคว้าหาสิ่งดีดี เพื่อเปิดโอกาสให้กับตัวเองเสมอเพราะ “โอกาสมีไว้สำหรับคนที่มีความพร้อม” ดังนั้นจงทำตัวเองให้เป็นคนที่พร้อมรับโอกาสอยู่เสมอ

 CEO AMTgroup กับ 3 บริษัทในเครือที่ต้องบริหาร
A”accounting” M”manpower” T”teamwork” = AMTgroup คือ กลุ่มบริษัทฯ ผู้ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชีและบริการด้านตรวจสอบภายใน รวมถึงบริการด้านอื่นๆ เกี่ยวกับบัญชีแบบครบวงจร ประกอบด้วย บริการจัดทำบัญชี วางระบบบัญชี บริการด้านภาษีอากร วางแผนภาษีอากร บริการงานทะเบียนธุรกิจ บริการตรวจสอบพิเศษและตรวจสอบประเมินระบบการควบคุมภายในโดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจด้านบัญชี ด้านตรวจสอบบัญชี ดังนั้นผู้ใช้บริการในทุกองค์กรสามารถมั่นใจและไว้วางใจในบริการแบบครบวงจร ตามสโลแกนที่ว่า

“The highest quality of work and fairness are our key services”
“คุณภาพที่ดีที่สุดของงานและความเป็นธรรม คือ หลักสำคัญในการให้บริการของเรา” บริการของ AMTgroup มีตั้งแต่การจดทะเบียนจัดตั้งกิจการ การวางระบบบัญชีให้สอดคล้องกับการวางแผนภาษี การทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี ตลอดจนการให้คำปรึกษาทางบัญชีการเงินและภาษี วางระบบการควบคุมภายใน จัดการปัญหาด้านบัญชีและภาษีอากร ให้กับองค์กรได้ทั้งหมดแบบครบวงจร ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในอัตราค่าบริการที่ยุติธรรม

ลูกค้ากว่า 1,200 รายมั่นใจ เหตุผลที่เลือกใช้บริการกับ AMTGroup
การมีทรัพยากรบุคคลที่มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ผมเลือกสรรบุคลากรที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทำงานพร้อมที่จะเสนอบริการให้กับลูกค้า บุคลากรของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนมีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานอันจะมีส่วนสนับสนุนความสำเร็จทางธุรกิจของลูกค้าความพึงพอใจของลูกค้า ผมมีความเชื่อมั่นว่าการที่ลูกค้าของเรา ในปัจจุบันได้เลือกใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่องสามารถแสดงให้เห็นถึงการที่เราให้ความสำคัญต่อลูกค้าและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้จนเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าการติดต่อสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ ผมพร้อมที่จะหาแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทของลูกค้า รวมทั้งมีนโยบายที่จะแจ้งให้ฝ่ายบริหารทราบถึงมูลเหตุและประเด็นสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การดำเนินธุรกิจตามความเหมาะสม

CEO AMTGroup เพราะการส่งมอบคุณค่า คือความสุขของผมที่มอบให้กับสังคม
สำหรับผมรู้สึกว่าอยากทำอะไรที่มีคุณค่า มากกว่าคำว่า “เงิน” ผมผ่านจุดที่มองเรื่องความคุ้มค่า คือผลตอบแทนในรูปแบบของเงินมาแล้ว ปัจจุบันผมมีทีมงานที่ดี ที่ช่วยกันบริหารจัดการงานในบริษัทฯ ทำให้ผมมีเวลาไปค้นหาความหมายของชีวิต ว่าอะไรคือความคุ้มค่าที่แท้จริง และผมเลือกที่จะส่งมอบคุณค่านั้นให้สังคมการส่งมอบคุณค่าต้องเริ่มจาก ที่คุณทำตัวเองให้มีคุณค่า ขยายคุณค่าด้วยการดูแลครอบครัวและทีมงานทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และค่อยขยายคุณค่านั้นไปสู่สังคม โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ ที่เราทำได้ก่อน อาจมีบางครั้งที่เคยคิดเหมือนกันว่า จริงๆ เราน่าจะอยู่นิ่งๆ บ้าง แต่พอถึงเวลาปุ๊บ ทำไมเราจะต้องลดคุณค่าของตัวเองลงไป ในเมื่อเรายังมีศักยภาพอยู่ เลยทำมันไปให้ถึงที่สุด บางอย่างมันดูเหนื่อย แต่สิ่งหนึ่งคือเราต้องถามตัวเองอยู่เสมอว่าทำแล้วมีความสุขไหม 80% ต้องมีความสุขแน่นอน แต่งานย่อมมาพร้อมกับอุปสรรค และความคาดหวัง ดังนั้นอีก 20 % คือความรับผิดชอบที่เราต้องทำมัน อย่างการเป็นวิทยากร อาจารย์สอนพิเศษ การอบรมสัมมนาให้ความรู้ เป็นต้น ผมต้องทำมันให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์กับตัวเองและเป็นการส่งมอบคุณค่าให้กับสังคมด้วยครับ

ประวัติผู้บริหาร
คุณสุพจน์ ปานน้อย
อายุ 38 ปี
ตำแหน่ง CEO AMTGroup

ประวัติการศึกษา
-ปริญญาเอก Ph.D. (Accountancy) มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ระหว่างศึกษา)
-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– ปริญญาตรี สาขาตรวจสอบบัญชี (Account-Audit) สถาบันเทคโนโลยี – ราชมงคลกรุงเทพฯ
-Mini Master of Business Economics (MBE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-Directors Accreditation Program (DAP) and Advanced Audit
Committee Program (AACP) Thai Institute of Directors (IOD)

ผลงานทางด้านวิชาชีพ
-ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต Certified Public Accountant (CPA)
– ผู้ตรวจสอบภายใน Certified Professional Internal Audit of Thailand n ผู้ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร Certified Public Tax Accountant (CPTA)
– ผู้ตรวจสอบบัญชี สหกรณ์ Cooperative Auditor
– นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน ASEAN Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA)

ประวัติการทำงาน
– ผู้ก่อตั้ง/กรรมการบริหาร AMTgroup
-บริษัท เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด
-บริษัท เอ.เอ็ม.ที. โซลูชั่น จำกัด
– บริษัท เอ.เอ็ม.ที. แคปปิตอล จำกัด
-ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อาจารย์พิเศษ
-มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– มหาวิทยาลัยบูรพา
– มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์

วิสัยทัศน์ในการทำงาน
เรามุ่งเน้นการสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ เมื่อทีมงานมีคุณภาพย่อมส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดให้ลูกค้า เพราะ“ความประทับใจของลูกค้า” คือ เป้าหมายสำคัญที่สุดของเรา
มุมมองในการทำงาน
เราเลือกทำงานที่มี “คุณค่า” และมีความสำคัญ นั่นเป็นเหตุผลที่เราทุ่มเททำงาน โดยไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องผลตอบแทนเป็นสำคัญ หากแต่พวกเรารู้ว่างานที่เราทำมีคุณค่าอย่างไร ส่วน “เงิน” เป็นเพียงผลลัพธ์ ที่สะท้อนคุณค่าของงานที่เราทำขึ้นมาและสุดท้ายแล้ว “คุณจะมีความสุขกับงานที่คุณทำเสมอ”

งานอดิเรก อ่านหนังสือ สอนหนังสือ และวิทยากรบรรยาย

เป้าหมายของธุรกิจ สร้างธุรกิจที่มีความยั่งยืน สามารถเข้าจดทะเบียนใตลาดหลักทรัพย์


ข้อมูลธุรกิจ
1. บริษัท เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี
2. บริษัท เอ.เอ็ม.ที. โซลูชั่น จำกัด ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านตรวจสอบภายใน วางระบบ และที่ปรึกษาสำหรับบริษัทเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
3. บริษัท เอ.เอ็ม.ที. แคปปิตอล จำกัด ประเภทธุรกิจ ให้บริการทางการเงินอื่นๆ ที่ไม่สถาบันการเงิน (Non Bank)

สถานที่ตั้งสำนักงาน
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 79/109 หมู่2 ซอยลาดกระบัง54 ศีรษะจระเข้น้อย บางเสาธง สมุทรปราการ 10570
โทร : Office 02-184-1846, 02-013-4613
โทรสาร : 02-115-1486
มือถือ : 080-998-8393
สาขา : ชั้น 18 อาคารปาร์คเวนเชอร์อีโคเพล็กซ์ 57 ถนนวิทยุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร : Office 02-309 3550
โทรสาร : 02-309-3535
มือถือ : 064-141-3456
เมลล์: [email protected]
เว็บไซต์ : https://www.amtaudit.com/
: https://www.amtsolution.co.th/
: https://www.amtcapital.co.th/
เพจ : www.facebook.com/AMTaudit
ทวีตเตอร์ : www.twitter.com/AMTaudit
ไลน์ : @AMTAUDIT

 250 total views,  1 views today