โครงการหนึ่งการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้แสงสว่าง นายจิตรภณ ทิพย์โภคาสกุล ผู้บริหาร บริษัท บอนด์ แอล. คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

  

โครงการหนึ่งการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้แสงสว่าง

  นายจิตรภณ ทิพย์โภคาสกุล ผู้บริหาร บริษัท บอนด์ แอล. คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด และ ร้านเจียงลูกชิ้นปลา ร่วมกับกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางแค โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว สโมสรไลออนส์ ยานาวา และชุมชนในเขตบางแค ตระหนักว่าในปัจจุบัน มีผู้ป่วยจำนวนมากที่ต้องทนทุกข์ด้วยโรคตา โดยเฉพาะโรคตาส่งผลให้มีปัญหาเรื่องการมองเห็นและเป็นเหตุให้สูญเสียการมองเห็นได้ในอนาคต

จึงได้มีการจัดโครงการ “หนึ่งการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้แสงสว่าง” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางแคโดยเฉพาะผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาด้วยปัจจัยต่างๆ เช่นไม่มีทุนทรัพย์พอที่จะรักษาในโรงพยาบาล หรือไม่สะดวกในการเดินทาง ได้มีโอกาสได้กลับมามองเห็นอีกครั้ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยโครงการนี้จะจัดขึ้น วันที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 8:00น.  ณ. ลานอเนกประสงค์ เจียง ลูกชิ้นปลา พุทธมณฑล สาย 2

 118 total views,  3 views today