โค้ชปาล์ม – จักรกฤษณ์ ศักดิ์สุวรรณประธานกรรมการบริหาร บริษัท นวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา จำกัด (ICEupGroup ประเทศไทย) บริษัท สะหวันสิวิเลน จำกัด (สปป.ลาว) Savan Sevilen Co.,Ltd

    

โค้ชปาล์ม –  จักรกฤษณ์ ศักดิ์สุวรรณประธานกรรมการบริหาร บริษัท นวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา จำกัด (ICEupGroup ประเทศไทย)  บริษัท สะหวันสิวิเลน จำกัด (สปป.ลาว)  Savan Sevilen Co.,Ltd

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติ และรางวัล CEO Inspiration Awards 2018 ให้กับทุกคนในทีมงานมากกว่าว่าเราได้ทำหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจหรือส่งต่อประสบการณ์ดีๆ ให้กับผู้อื่น ด้วยคติที่เป็นแรงบันดาลใจในการทำงาน ‘เมื่อเราสว่าง โลกก็สว่างด้วย’

การเป็น CEO ต้นแบบในมุมมองของผม ณ วันนี้ การบริหารธุรกิจที่สะท้อนชีวิตและความเป็นตัวเรา ธุรกิจที่ดึงดูดเฉพาะคนที่มีจิตใจเป็นผู้ที่รักการพัฒนาตนเองและผู้อื่นเหมือนเรามาอยู่รวมกัน ทีม Startup ที่พัฒนาองค์กรและทีมได้อย่างรวดเร็ว ขยายสาขา กับขยายงานได้จำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น โดยเฉพาะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ อายุไม่ถึง 30 ปี แต่จับงานระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งจุดแข็งในระบบบริหารของผมก็คือ การเรียนรู้และเข้าใจตัวเองให้มากที่สุด แล้วทำตามความเข้าใจนั้นไปสู่เป้าหมายที่ชัดอย่างไม่หยุดยั้ง แล้วระหว่างทางก็เป็นพี่เลี้ยงนำพาคนร่วมทีมของเราไปด้วย

ส่วนคนที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจ นั่นคือคนที่ได้ยินความต้องการภายในของตนเอง และมีความกล้าหาญที่จะลงมือทำตามที่ใจต้องการ ดังนั้นหากเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น ทุกย่างก้าวอย่างไรก็สำเร็จ เพราะความสำเร็จมันอยู่กับเราตั้งแต่เกิดมาแล้ว แต่ความกลัวและไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่างหากที่บดบังมัน ดังนั้นเมื่อรู้และกล้าแล้ว ก็ทำต่อไปจนกว่าจะสำเร็จ


ข้อมูลธุรกิจ

ชื่อธุรกิจ : บริษัท นวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา จำกัด (ประเทศไทย)
บริษัท สะหวันสิวิเลน จำกัด Savan Sevilen Co.,Ltd (สปป.ลาว)
ประเภทธุรกิจ : ฝึกอบรมและที่ปรึกษาด้านการศึกษา ทัวร์ นิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ สวนสนุกเพื่อการเรียนรู้
โทร. 061-9639398
LineId : habitscan
FB :  www.facebook.com/mentorpalm
Website :  www.getupteacher.com / www.habitscode.com

 90 total views,  3 views today