โรงเรียนสอนนวดแผนไทยพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง การพัฒนาอาชีพนวดสปาไทยสู่สปาโลก ไปทำงานบนเรือสำราญ กับ บริษัท จัดหางานเอเชียน แมนพาวเวอร์ จำกัด

พิธีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโรงเรียนสอนนวดแผนไทยพระนคร นำโดย น.ส.สายธาร แสงทอง ผู้บริหาร ฯ
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง การพัฒนาอาชีพนวดสปาไทยสู่สปาโลก ไปทำงานบนเรือสำราญ กับ บริษัท จัดหางานเอเชียน แมนพาวเวอร์ จำกัด มีนายเถลิงโชค สีดา ประธานกรรมการบริษัทจัดหางาน และ LONDON WELLNESS ACADEMY จากประเทศอังกฤษ บริษัทระดับโลก ตั้งเป้ารับพนักงานนวดสปาคนไทยไปสู่สปาโลกจำนวน 3,000 คนภายในปี 2566 นี้

เจตนารมณ์ร่วมกันกับบริษัทจัดหางาน ฝึกอบรมวิซาชีพ เพื่อผลิต บุคลากร ที่มีความสามารถ ปฏิบัติงานในเรือสำราญให้ใด้ตามเป้าหมายและมีสมรรถนะ ประสบการณ์ นวดสปาไทยทั้งสองฝ่ายจึงได้ทำการลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดนมีดร.เฉลิมวุฒิ แท่นสุวรรณ์ ที่ปรึกษาบริษัทเอเชียน แมนพาวเวอร์ จำกัดเพื่อการจัดการเรียนการสอนให้ได้สมรรถนะและคุณสมบัติตามแบบแผนในการทำงานบนเรือสำราญ ระดับโลก ที่มีบุคคลทึ่มาพักผ่อนบนเรือสำราญทั่วโลก รวมถึงส่งนักเรียนของโรงเรียนฯ ปฏิบัติงานในเรือสำราญโดยส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ณ โรงเรียนสอนนวดแผนไทยพระนคร

อยากไปทำงานนวดสปาบนเรือสำราญ กับบริษัทระดับโลกที่ประเทศอังกฤษ สมัครเรียนกับโรงเรียนสอนนวดแผนไทยพระนคร สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร.092-474-4635

โรงเรียนสอนความงามและสปา พระนคร