24 Wash แฟรนไชส์ร้านสะดวกซัก ธุรกิจทำเงิน 24 ชม.

24 Wash แฟรนไชส์ร้านสะดวกซัก ธุรกิจทำเงิน 24 ชม. แห้งสะอาดทันใจ ด้วยเครื่องซักและอบระบบอุตสาหกรรม 100% มาตราฐานอเมริกา

         ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านสะดวกซัก 24 Wash เป็นช่องทางธุรกิจที่มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าการเริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวเอง 24 Wash มีการวางแผนธุรกิจและการตลาดมาให้เรียบร้อย ทางผู้ซื้อแฟรนไชส์ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารงานและความช่วยเหลือบริหารจัดการ ด้านงานระบบ งานติดตั้ง งานบริการ รวมถึงงานการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพจากทางเจ้าของแฟรนไชส์

บริษัทมีการดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่งานติดตั้งจนสามารถเปิดร้านได้ มีทีม CRM ที่คอยดูแลต่อเนื่องไปตลอดอายุสัญญาแฟรนไชส์ และในส่วนของการบริการทาง 24 Wash มีช่องทางการแจ้งปัญหาเพื่อให้ผู้มาใช้บริการสะดวกสามารถแก้ไขประสานงานได้ทันท่วงที ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มาใช้บริการประทับใจยิ่งขึ้น

ในปี 2564 ทาง 24 Wash ได้ขยายสาขาแฟรนไซส์ไปสู่ตลาดภูมิภาค อีกทั้งยังเพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่านมือถือ เพื่อเพิ่มความสะดวกสำหรับลูกค้าผู้มาใช้บริการ และมีการเช็คสถานะเครื่องซัก เครื่องอบ ผ่านมือถือ เพื่อเพิ่มความสะดวกและตอบโจทย์ยิ่งขึ้นกับลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นเจ้าของธุรกิจร้านสะดวกซักง่ายๆ เพียงเริ่มต้น Package แฟรนไซส์ของทาง 24wash แค่ 1.69 ล้านบาท เท่านั้น

สนใจแฟรนไชส์ 24 Wash ติดต่อ บริษัท พอซ ลอนดรี้ ซิสเต็มส์ จำกัด
Tel. : 080-449-2992
Line id : @24wash
Facebook : https://www.facebook.com/24wash

 551 total views,  2 views today