6 เทคนิคฝ่าวิกฤตสำหรับธุรกิจ SME ยืด /ลด / พัก / ปรับ / เพิ่ม / เติม

       คุณรชฏ เสกตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายปลีก นครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ให้สัมภาษณ์เพื่อแนะนำผู้ประกอบการ SME ไทย สำหรับเทคนิค 6 ข้อ ในการฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19  ณ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด  (มหาชน) สำนักงานใหญ่ อาคารแสงทองธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563

“ ในนามธนาคารกรุงเทพ ในฐานะเป็นผู้ดูแลลูกค้าธุรกิจ SME ของธนาคาร จึงขอฝากกับ SME ทุกท่าน สำหรับเทคนิคที่จะฝ่าฟันวิกฤตไปในอนาคตได้นั้น ผมมีหลักอยู่ 6 ข้อ ที่เราควรจะทำ ดังนี้  คือ ยืด /ลด / พัก / ปรับ / เพิ่ม / เติม

ข้อแรก ยืด คือในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวการที่เรามีภาระค่าใช้จ่ายประจำภาระที่จะต้องชำระหนี้ให้กับธนาคาร หากว่ากระแสเงินสดของเรายังไม่พอธุรกิจเรายังไม่ฟื้นตัวรายได้ยังไม่มีความคล่องตัวเหมือนในอดีต ก็จำเป็นที่จะต้องไปเจรจากับเจ้าหนี้ในการยืดการชำระหนี้ออกไป

ข้อที่ 2 คือ ลด ทั้งไปเจรจาลดยอดการผ่อนชำระลง ทั้งกับเจ้าหนี้การค้าแล้วก็เจ้าหน้าที่ธนาคารแต่ในขณะเดียวกันบริษัทก็จำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายประจำของเราด้วยเพื่อที่จะทำให้บริษัทสามารถมีกระแสเงินสดมาหมุนเวียนในการทำธุรกิจ

ข้อที่ 3 พัก ก็คือการพักชำระหนี้ การพักการทำกิจกรรมบางอย่างที่มันจะทำให้เกิด Expenses หรือว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหากว่ากิจการของเราอยู่ในธุรกิจที่ยังไม่สามารถที่จะฟื้นตัวได้ในระยะสั้นโดยเฉพาะท่านที่ทำธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยว ผมคิดว่าธุรกิจในกลุ่มนี้ในอนาคต ซึ่งประเทศไทยยังมีศักยภาพในการเป็นประเทศชั้นนำอันดับ 1 ของโลกที่นักท่องเที่ยวยังอยากจะมาเมืองไทยอยู่ เราก็ควรเจรจากับคู่ค้าของเรากับธนาคารของเรา ขอต่อการพักชำระหนี้ไปก่อนชั่วคราว 6 เดือน หรือ 12 เดือน รอจนนักท่องเที่ยวกลับเข้ามา ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นที่เราจะต้องคุยตรงไปตรงมากับเจ้าหนี้และคู่ค้า

ข้อที่ 4 ปรับ ผมอยากเน้นในแง่ของการปรับตัวของเราเอง เราต้องมาปรับกระบวนการในการจัดการธุรกิจของเรา ว่าธุรกิจของเรายังสามารถที่จะทำแบบเดิมได้หรือไม่ มีส่วนไหนที่เราจะปรับเพิ่มได้ ปรับลดได้ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ทั้งในโลกดิจิตอลและก็ในโลกของนวัตกรรมที่กำลังเปลี่ยนแปลง การแข่งขันที่มีทั้งต่างประเทศเข้ามา  แล้วก็คู่แข่งขันรายใหม่ที่เข้ามาในตลาด ดังนั้นต้องปรับตัว ถ้าเราจะรอทำการค้าแบบเดิมเราจะอยู่ไม่รอดในธุรกิจ

ข้อที่ 5 เป็นการเพิ่ม เพิ่มช่องทางการขายจากตลาดเดิมซึ่งอาจจะคุ้นชินกับการอยู่กับลูกค้ากลุ่มเดิมฐานลูกค้ากลุ่มเดิม ปัจจุบันลูกค้ากลุ่มนั้นอาจจะไม่ได้กลับมาในระยะสั้น ก็จำเป็นที่ผู้ประกอบการต้องเพิ่มช่องทางการขาย เช่นเพิ่มช่องทางการขายทางดิจิตอลมากขึ้นทางออนไลน์มากขึ้น การพิจารณาทำเว็บไซต์เพื่อที่จะให้คนทั่วประเทศเห็นสินค้าของเราหรือทำให้คนทั่วโลกเห็นสินค้าของเรามันก็จะช่วยเพิ่มช่องทางให้บริษัทให้มีลูกค้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

สุดท้าย ข้อที่ 6 เป็นการเติม มีด้วยกัน 2 ส่วน ด้านหนึ่งเราก็ต้องเติมเงินทุนใส่ลงไปซึ่งตรงนี้เป็นหน้าที่ของธนาคารในการที่เราจะต้องช่วยเติมเงินใส่ลงไปในธุรกิจเพื่อที่จะมีการฟื้นฟู ซึ่งในปีหน้าธนาคารเองก็มีความพร้อมในกระบวนการที่จะใส่เม็ดเงินใหม่เข้าไป ก็จะช่วยทำให้ธุรกิจสามารถวิ่งไปข้างหน้าได้

แต่ส่วนสุดท้ายก็อยากฝากให้ SME ทุกท่าน ว่าต้องเติมความรู้ใส่ลงไปในตัวธุรกิจของเราให้มากขึ้นในแง่ของนวัตกรรมแบบใหม่ๆ การตลาดแบบใหม่ๆ อาจจะต้องเติมความรู้ในกระบวนการผลิต การจัดการเพื่อที่จะลดต้นทุนลดค่าใช้จ่าย ก็จะทำให้พวกเราสามารถที่จะมีความเข้มแข็งแล้วก็แข่งขันกับตลาดโลก แข่งขันกับนานาประเทศได้ จะสามารถที่จะก้าวข้ามการเป็น SME ที่ขายแต่ในตลาดในพื้นที่แต่สามารถขยายออกไปเป็นระดับประเทศแล้วก็เป็นระดับอาเซียนจนไปถึงในระดับโลก  นี้ก็เป็นเทคนิค 6 ข้อ ที่ขอฝากให้กับ SME ทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการฝ่าวิกฤตช่วงCovid-19 นี้ ”

สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้เตรียมพร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SME ทุกท่านในเขตนครหลวงทั้ง 41 สำนักธุรกิจ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center 1333

 177 total views,  2 views today