Corporate Social Responsibility Excellence Recognition คุณนันท์ชญาน์ ทิพย์โภคาสกุล บริษัท บอนด์ แอล คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

 

Corporate Social Responsibility Excellence Recognition
คุณนันท์ชญาน์ ทิพย์โภคาสกุล
บริษัท บอนด์ แอล. คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

“ดิฉันขอขอบคุณนิตยสาร SMEs สร้างอาชีพที่ได้มอบรางวัลนี้ให้กับทาง บริษัท บอนด์ แอล.
คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด สำหรับในปีนี้เราเน้นการทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ โครงการ
“พี่ส่งน้องเตะ บอนด์ แอล.คัพ ครั้งที่ 1” เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและสุขภาพของเยาวชนไทยให้แข็งแรงค่ะ”

 

คุณนันท์ชญาน์ ทิพย์โภคาสกุล BRAND MANAGER บริษัท บอนด์ แอล. คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด กล่าวถึงภาพรวมของบริษัทฯ ว่า “ธุรกิจทางด้านสื่อดิจิตอลกำลังเป็นธุรกิจมาแรงในวงการสื่อสารมวลชนในขณะนี้ เพราะไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาสินค้า การบริการเพื่อให้ถึงกลุ่มลูกค้าล้วนแล้วแต่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และครบครัน การผสมผสานระหว่างสื่อดิจิตอลและสื่อสิ่งพิมพ์จึงเป็นตัวช่วยที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ณ วันนี้ บริษัท บอนด์ แอล. คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ผู้ผลิตสื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านการให้บริการสื่อดิจิตอลแบบครบวงจร ซึ่งนำประโยชน์แก่ธุรกิจในทุกประเภท”

 

“ด้วยความสำเร็จตรงนี้เราจึงผลิตผลงานที่ดีมีมาตรฐานออกมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปีนี้ทางบริษัทฯ มีนโยบายในเรื่องของการทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโครงการแรกที่ บริษัท บอนด์ แอล. คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค และโรงเรียนในเขตพื้นที่บางแค จัดโครงการ “พี่ส่งน้องเตะ บอนด์ แอล.คัพ ครั้งที่ 1” เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาอันเป็นปัจจัยสำคัญของการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

 

จึงมีการจัดโครงการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนต้านยาเสพติดภายในเขตบางแค เพื่อสานสัมพันธ์โรงเรียนในเขตบางแคและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่เยาวชน อีกทั้งเป็นการรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองไม่เอาเวลาว่างไปมั่วสุมสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเติมเต็มขวัญและกำลังใจให้กับเยาวชน นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในนโยบายนี้ต่อไปด้วย”


ข้อมูลธุรกิจ : บริษัท บอนด์ แอล. คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด, โทร : 02-801-3540, 083-066-4658,

Website : www.bondmediathailand.com, Fb : BOND L. CORP.

 98 total views,  1 views today