26 สิงหาคม 2565 ครอบครัว สีหาพงษ์ นำโดยคุณจิตสุนันท์ สีหาพงษ์ คุณงามตา สีหาพงษ์ อาจารย์สิงหากันยา สีหาพงษ์ อาจารยเรวดี สีหาพงษ์ เข้าเฝ้ากราบถวายสักการะ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิต มหาสีมารามราชวรวิหาร
.
เพื่อขอพรคุณพระศรีรัตนตรัย ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ขอให้บารมีคุณพระคุ้มครอง ให้มีแต่ความสุขความเจริญ ให้ได้เกิดสติปัญญาในธรรมะ และเป็นสิริมงคล ตลอดไปสาธุค่ะ น้อมด้วยเศียร์เกล้า

(เปิดอ่านแล้ว 43 ครั้ง)
sangarcheepสร้างอาชีพ NEWs26 สิงหาคม 2565 ครอบครัว สีหาพงษ์ นำโดยคุณจิตสุนันท์ สีหาพงษ์ คุณงามตา สีหาพงษ์ อาจารย์สิงหากันยา สีหาพงษ์ อาจารยเรวดี สีหาพงษ์ เข้าเฝ้ากราบถวายสักการะ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิต มหาสีมารามราชวรวิหาร.เพื่อขอพรคุณพระศรีรัตนตรัย ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ขอให้บารมีคุณพระคุ้มครอง ให้มีแต่ความสุขความเจริญ ให้ได้เกิดสติปัญญาในธรรมะ และเป็นสิริมงคล ตลอดไปสาธุค่ะ น้อมด้วยเศียร์เกล้าSME สร้างอาชีพ แหล่งรวมข้อมูล SME Franchise รวมธุรกิจแฟรนไชส์ ข่าวสารเอสเอ็มอี สำหรับผู้ที่ต้องการหาธุรกิจสร้างอาชีพ