Mindsets and practices of the best CEOs Mr. Jack Huang (ครูซุ่น) เจ้าของธุรกิจ รร.บ้านรักภาษา และ ดร.มุขรินทร์ ปัณฑุยากร (ครูเก๋) ผู้บริหารวิชาการ รร.บ้านรักภาษา การเรียนภาษาจีน+ภาษาอังกฤษกับการสร้างแฟรนไชส์บ้านรักษา

 

Mindsets and practices of the best CEOs Mr. Jack Huang (ครูซุ่น) เจ้าของธุรกิจ รร.บ้านรักภาษา และ ดร.มุขรินทร์ ปัณฑุยากร (ครูเก๋) ผู้บริหารวิชาการ รร.บ้านรักภาษา การเรียนภาษาจีน+ภาษาอังกฤษกับการสร้างแฟรนไชส์บ้านรักษา

ศรัทธาคือ…การที่คุณเริ่มก้าวขึ้นบันไดขั้นแรก  ถึงแม้ว่า…คุณจะยังไม่เห็นบันไดทุกขั้นก็ตาม

การเรียนภาษาต่างประเทศถือเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ให้สำหรับผู้เรียน เพราะเมื่อใดที่เราเข้าใจภาษา หมายถึงเราสามารถนำเครื่องมือมาสื่อสารเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งนำไปสู่การสร้างสมรรถนะของคน (Competency) และเป็นทุนของมนุษย์ (Human Capital) อันเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศชาติ “โรงเรียนบ้านรักภาษา” จึงเข้ามาตอบโจทย์เรื่องของการสื่อสาร ทั้งภาษาอังกฤษ จีน ไทยสำหรับชาวต่างชาติ ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยเจ้าของภาษา Mr. Jack Huang เจ้าของธุรกิจโรงเรียนบ้านรักภาษา และ ดร.มุขรินทร์ ปัณฑุยากร ผู้บริหารวิชาการ และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนบ้านรักภาษา 2 CEO ผู้ผสมผสานกับหลักสูตรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ สำหรับคนไทยและต่างชาติ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันสำหรับทุกวัย พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานและการแข่งขันในยุคปัจจุบัน

สังคมที่เปิดกว้างทำให้การเรียนภาษาต่างประเทศไม่ใช่แค่เครื่องประดับ แต่เป็น ทักษะที่เยาวชนและคนรุ่นใหม่ต้องมี เพราะเป็นทักษะที่จำเป็นในยุคศตวรรษที่ 21  เพราะทั้งปัจจุบันและในอนาคตคนที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศย่อมได้เปรียบและเสริมสร้างให้คนดู Smart ก้าวสู่เวทีโลกได้อย่างภาคภูมิ

กว่า 18 ปี กับโรงเรียนบ้านรักภาษา ทำให้เกิด บ้านรักภาษา 36 สาขาทั่วประเทศไทย และอีก 1 สาขาในประเทศ ลาว เป็นเครื่องหมายการันตีของต้นไม้ใหญ่ ที่ค่อยๆเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงในที่สุด ด้วยความสำเร็จเหล่านี้ CEO ทั้ง 2 ท่านจึงถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตผ่านแฟรนไชส์บ้านรักภาษา เป็นเครื่องหมายการันตีของต้นใหญ่ที่ค่อยๆ แต่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงในที่สุด ด้วยความสำเร็จเหล่านี้ CEO ทั้ง 2 ท่านจึงถ่ายทอดประสบการณ์การชีวิตผ่านบทความที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้

Hightlight

– ประสบการณ์นานกว่า 18 ปี ในการจัดการเรียนการสอน จีน + อังกฤษ

– ปี พ.ศ. 2558 ได้รับ 2 รางวัล การันตีแฟรนไชส์ คือ รางวัล Best Practice และรางวัลแฟรนไชส์มาตรฐาน

– ปีพ.ศ. 2560 ได้รับอีกหนึ่งการันตีแฟรนไชส์ คือ รางวัล Best Brands & CEO AWARDS สุดยอดผู้บริหารและผลิตภัณฑ์ไทย ที่สุดแห่งความสำเร็จ กับคุณค่าที่มากกว่ามาตรฐาน

– บ้านรักภาษาใช้การเรียนรูปแบบ TPR (Total Physical Response) ในสไตล์ Learning by Doing ที่คิดค้น โดย ครูซุ่น

– ณ วันนี้แฟรนไชส์บ้านรักภาษามีทั้งหมด 36 สาขา

-ล่าสุด!!! เปิดตัว Application On Mobile : BanRakPaSa App ยกระดับเรียนแบบไฮเทค 4.0

 

 

ปัญหาการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ (จีน+อังกฤษ)ของนักเรียนไทย เป็นปมสำคัญที่ทำให้เกิดบ้านรักภาษาขึ้น

“จุดเริ่มต้น ณ เวลานั้นคือ เราอยากจะหาโรงเรียนที่ดีให้กับลูกๆ เราเห็นว่า ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญ โดยเฉพาะภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ซึ่งอยากให้ลูกมีภาษาที่ดีติดตัว สามารถนำไปใช้และสื่อสารกับบุคคลทั่วโลกได้ ตอนนั้นก็มองที่โรงเรียนนานาชาติแต่ค่าใช้จ่ายสูงมาก ไม่เหมาะกับคนที่มีรายได้ปานกลางอย่างเรา จึงคิดตั้งโรงเรียนบ้านรักภาษาขึ้นเพราะว่าเรามีทรัพยากรที่ดีอยู่แล้ว ก็คือ ครูซุ่น ครูสอนภาษาชาวไต้หวันที่สอนภาษาญี่ปุ่น แล้วก็มาที่เมืองไทย ตอนนั้นเห็นปัญหาหลายๆ อย่างที่เกิดขึ้นกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ เช่น ว่าทำไมเรียนจบเอกภาษาจีน ภาษาอังกฤษ แต่จบออกมาไม่สามารถที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ ปัญหาตรงนี้ได้วิเคราะห์รวมกับงานวิจัยที่เราทำอยู่เกี่ยวกับทางด้านการสอนภาษาต่างประเทศมาก็เลยก่อตั้งบ้านรักภาษาขึ้น บ้านรักภาษาจึงเกิดขึ้นด้วยความรักและอุดมการณ์ที่จะให้ลูกของตนเอง และเยาวชนที่อยู่ในชุมชนละแวก รอบๆ หมู่บ้าน ได้มีพื้นฐานภาษาจีน ภาษาอังกฤษที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ในชีวิตประจำวัน และสามารถนำไปต่อยอดในการทำงานได้จริงด้วยค่ะ”

ทำไมจึงออกจากงานประจำมาทำธุรกิจการศึกษา

“การทำงานเป็นลูกจ้างเสมือนการเช่าบ้าน ถ้าผู้เช่าอยากให้เช่าเค้าก็ให้เช่า แต่ถ้าวันนึงเค้าเกิดไม่พอใจ หรืออยากทำอย่างอื่น เค้าก็ปรับเปลี่ยนไปได้ เค้าไม่ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ของเรา เช่น เวลามีไอเดียอะไรที่จะพัฒนาองค์กรก็ต้องผ่านผู้บริหารหลายชั้น หลายขั้นตอน ถ้าผู้บริหารไม่เห็นด้วย ความคิดฝันของเราก็ต่อยอดไม่ได้ ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายนอกเหล่านี้ได้ ดร.เก๋คิดว่าในชีวิตเราควรสานฝันทำงานตามอุดมการณ์และควรที่จะมีธุรกิจเป็นของตนเองมากกว่า การก่อตั้งโรงเรียนบ้านรักภาษาเราสร้างสรรค์ไอเดียได้เต็มที่จากเราทั้งคู่ ซึ่งเป็นอาจารย์สอนภาษา รวมถึงพื้นฐานของบ้านรักภาษามาจากงานวิจัยในห้องเรียน ซึ่ง ณ วันนี้เราก่อตั้งโรงเรียนมาได้กว่า 18 ปี เราได้โมเดลธุรกิจ การสอนภาษาจีน+อังกฤษ ที่เหมาะสมกับนักเรียนไทยและเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เค้าเรียนภาษาจีน+อังกฤษ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนได้เป็นอย่างดีค่ะ’

ปีของบ้านรักภาษาเราให้อาวุธทางปัญญากับเยาวชนคนรุ่นใหม่

“ดร.เก๋คิดว่าการเรียนภาษาจีน+อังกฤษซึ่งเป็นภาษาโลกเป็นอาวุธทางปัญญาให้กับเยาวชน ให้กับคนทำงานที่ต้องการนำเอาภาษาไปใช้ในอาชีพ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ธุรกิจสร้างให้เกิดขึ้นไม่ใช่แค่มูลค่าทางเม็ดเงินอย่าเดียว แต่สิ่งที่ได้คือคุณค่าทางจิตใจนั่นคือ การที่ลูกศิษย์เค้าจบแล้วกลับมาขอบคุณเราในหลายๆ รุ่นเขาเล่าว่าอาชีพก้าวหน้า เพราะได้เรียนภาษาจากโรงเรียนบ้านรักภาษา ทำให้เรามีแบบแผนที่ดีในการสร้างอนาคตและอาชีพให้กับเยาวชน ที่ผู้ประกอบได้รับทุกวันนี้เราเชื่อว่าการที่ลูกๆ ของเราประสบความสำเร็จเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับด้านการศึกษาและเปิดโรงเรียนสอนภาษา ตลอดจนเราร่วมวางแผนการเรียนและแผนการอนาคตให้กับลูกศิษย์”

หลักการคิดในการทำธุรกิจของ ดร. เก๋ และ ครูซุ่น ที่มีต่อบ้านรักภาษา

“ดังที่ Abraham Lincoln ได้กล่าวว่า ถ้ามีเวลา 6 ชั่วโมง ในการตัดต้นไม้ เขาจะใช้ 4 ชั่วโมงในการลับขวาน เช่นกัน ดร. เก๋ คิดว่าการศึกษาเป็นอาวุธเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้ โลกยุคนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปกว่าโลกยุคก่อนๆ เพราะว่าเราใช้ปัญญาประดิษฐ์เยอะ ใช้ระบบเทคโนโลยี  AI เข้ามาใช้ในระบบการปฏิบัติงานเยอะ ซึ่งความรู้และการพัฒนาความรู้ก็ต้องก้าวไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดนิ่ง และสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญสำหรับคนที่ทำงานในด้านการศึกษาเราต้องเป็นโมเดล และแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนและผู้สอนให้พวกเขาก้าวไปสู้โลกปัจจุบันและอนาคตอย่างมั่นใจ”

เทคนิค + เคล็ดลับ ความสำเร็จของแฟรนไชส์บ้านรักภาษา   

“การทำแฟรนไชส์ เป็นการสร้างความฝันคนอยากทำโรงเรียนให้เป็นจริง ผู้ประกอบการทุกคนต่างมี passion ในการสร้างโรงเรียน “แฟรนไชส์บ้านรักภาษา” เราเป็นกุญแจที่สตาร์ทเครื่องสานฝันให้เกิดปะทุขึ้น สิ่งที่สำคัญที่ ผู้ประกอบการทำโรงเรียนควรทำต่อคือ สร้างการทำงานให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเองและการปรับให้การบริหารชีวิตและการทำงาน (Work – Life Balance) สอดคล้องกัน การพัฒนาของสังคมคนรุ่นใหม่ ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง  เราคำนึงว่าการเติบโตในธุรกิจการศึกษาไม่ได้รวดเร็วเหมือนธุรกิจอื่นๆ เช่น การซื้อขายหุ้น การทำ Trading ธุรกิจการศึกษาอาจไม่ได้สร้างมูลค่าเป็นตัวเงินได้เยอะๆ ในก้าวแรก แต่ ทว่า การศึกษาเป็นการปลูกต้นไม้ใหญ่ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาการเจริญงอกงาม ผู้ทำงานด้านศึกษาต้องมีความรัก และ มีใจพัฒนาตนเอง ทันต่อยุคสมัย 4.0 เคล็ดลับวิธีคิดง่ายๆ สำหรับผู้ประกอบการโรงเรียน คือ การจัดการศึกษาให้เรียบง่าย ทุ่มสุดตัวในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเรา ให้พัฒนาดีขึ้นในทุกๆ วัน จัดการทำงานให้เรียบง่ายสอดคล้องกับวิถีชีวิตของตน อันนี้เป็นเทคนิคของการทำโรงเรียนของเราค่ะ”

2 CEO กับมุมมองชีวิตในการทำงาน

ครูซุ่น กล่าวว่า “สาเหตุที่ผมทำงานด้านสอนภาษาจีน-อังกฤษให้กับชาวไทย เพราะว่า บัณฑิตที่เรียนจบมาในแต่ละปี ส่วนใหญ่ไม่สามารถพูดภาษาจีน ภาษาอังกฤษได้ ผมเข้าใจดีว่า การเรียนภาษาแบบเก่าๆ ที่เน้นการท่องจำ หรือเพื่อนำเอาไปสอบ สอบเสร็จนักเรียนก็ลืมหมด ทำให้คนไทยเป็นคนขี้อาย ประหม่า ไม่กล้าที่จะพูด หรือกลัวพูดผิด เพราะไม่ได้ฝึกทักษะด้านการฟัง พูด วิธีการเรียนแบบเก่าเหล่านี้ เราใช้ไม่ได้ผลแล้วในยุคนี้ ดังนั้น ผมจึงต้องวิจัยศึกษา ทำความเข้าใจวัฒนธรรมของคนไทยว่า ควรใช้วิธีหรือการศึกษาในรูปแบบไหน อย่างไร และนำมาสร้างเป็นหลักสูตรของบ้านรักภาษา ปัจจุบันเปิดบ้านรักภาษามา 18 ปี ผมรับรู้ว่าลูกศิษย์ของเราได้รับความรู้ สื่อสารภาษาจีน อังกฤษได้มากยิ่งๆ ขึ้น ประสิทธิผลกลับมาดีมาก ผมเองก็รู้สึกดีใจ และภูมิใจที่ใช้วิธีการสอนในรูปแบบ TPR ของเรานั้นสำเร็จ ดังนั้นเด็กเยาวชนหรือคนทำงานที่เข้ามาเรียนกับทางบ้านรักภาษาแล้วได้ผลดีจึงเกิดปากต่อปาก’’

ส่วนทางด้าน ดร.เก๋ เผยมุมมองว่า ‘’เราทำธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษา หลักๆ เราเข้าใจปรัชญาของการศึกษาก่อนว่า การศึกษานั้น เป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เรียน เสมือนเราสอนและวางอนาคตให้กับลูกของเราเอง เราวางแผนชีวิตเค้าไว้แบบไหน อยากให้ลูกเติบโตแบบไหน สิ่งเหล่านี้คือมุมมองที่ให้กับลูกศิษย์ได้ทั้งหมดเลย รวมถึงการเพิ่มเติมศักยภาพที่พวกเขามีอยู่ให้เจริญก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายปลายทางของเขา หลักการง่ายๆ ของการจัดการศึกษา ก็คือ การที่เรามองการศึกษาเชิงระบบ มองไปที่หลักสูตร การคัดครู การสังเกตการณ์ให้เป็นไปตามหลักสูตรที่เราวางไว้ และการประเมินผลปลายทางต้องสอดคล้องกับหลักสูตรที่สอนโดยเราประยุกต์การประเมินผลให้ตอบโจทย์ผู้เรียนแต่ละคน  เพราะฉะนั้นก็จะเป็นภาพที่เป็นแนวทางการจัดการศึกษาโดยพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นที่ Process ให้ ออกมาเป็น Output ที่นักเรียนต่อยอดอาชีพของพวกเขาได้ค่ะ”

About Inspiration by 2 CEO บ้านรักภาษาสร้างเยาวชน& คนรุ่นใหม่ ให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ

“การที่คนยุคใหม่รุ่นใหม่จะทัดเทียมนานาอารยประเทศได้เราต้องมีความสามารถทางภาษาจีน+อังกฤษ ที่ดี จึงจะเป็นอาวุธในการสื่อสารยุคโลกาภิวัตน์ได้ และยืนในเวทีโลกอย่างภาคภูมิ เราใช้รูปแบบ TPR (Total Physical Response) ในสไตล์ Learning by Doing ที่วิจัยและปรับใช้โดย ครูซุ่น เพื่อให้เด็กไทยได้รับความรู้จากในห้องเรียนจากที่ครูสอนไม่ใช่การท่องจำ หรือการใช้หนังสือเป็นหลัก เราออกแบบการสอนโดยตั้งกิจกรรมเอาไว้ เช่น การนำเนื้อหาจากในหนังสือเข้ามาใส่ในเกมหรือกิจกรรม ซึ่งทำให้ เด็กๆ ได้ความรู้แบบบูรณาการและนำความรู้มาใช้ ทำให้ยั่งยืนในการจดจำและประยุกต์ (Learning Integration) ซึ่งเป็นจุดเด่นของการเรียนการสอนในบ้านรักภาษา”

สำหรับ ดร.เก๋ ด้วยประสบการณ์ทำงานในบ้านรักภาษา เราเชื่อมั่นว่า เพียงพอที่จะเป็นจิ๊กซอว์ในธุรกิจการศึกษา ทำให้คนที่ฝันอยากมีโรงเรียนเป็นของตนเอง สร้างธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ มั่นคงและยั่งยืน โดยเรามีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนสื่อสารในยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างแท้จริง นำพาให้เยาวชนของเราให้พัฒนาประเทศชาติสู่โลกกว้าง ดังVision ของโรงเรียนที่กล่าวว่า “Because the World works in English & Chinese, we achieve excellence together by learning English & Chinese with Fun activities.”

 

ประวัติผู้บริหาร

ชื่อ – นามสกุล   :        Mr.Jack Huang

ตำแหน่ง    :  เจ้าของธุรกิจ รร.บ้านรักภาษา

ประวัติการศึกษา   :        ปริญญาโทด้าน การสอนสองภาษา จาก ม.รังสิต

ประวัติการทำงาน :        ธุรกิจการศึกษา บ้านรักภาษา 18 ปี

วิสัยทัศน์ในการทำงาน      :         เป้าหมายจะทำให้เราเดินทางอย่างมีจุดหมาย

มุมมองในการทำงาน        :         ความมีวินัย จะทำให้ธุรกิจยั่งยืน

เคล็ดลับแห่งความสำเร็จ    :         รักในงานที่ทำ ทำในสิ่งที่รัก มองสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวให้เป็นธรรมชาติ และปรับเข้าในวิถีชีวิตของตน

งานอดิเรก  :  พบปะสังสรรค์

เป้าหมายของธุรกิจ :        ผลักดันเพิ่มพูนศักยภาพของครูผู้สอนและเน้นคุณภาพในการศึกษาในทุกสถาบันบ้านรักภาษา


ชื่อ – นามสกุล   :        ดร.มุขรินทร์ ปัณฑุยากร

ตำแหน่ง    :  ผู้บริหารวิชาการ และผู้รับใบอนุญาต รร.บ้านรักภาษา

ประวัติการศึกษา   :        ปริญญาเอกด้านศึกษาศาสตร์  PH.D. Education, Kasetsart University

ประวัติการทำงาน :        ผู้บริหารสถานศึกษา บ้านรักภาษา 18 ปี

วิสัยทัศน์ในการทำงาน      :         การทุ่มสุดตัวทำเรื่องธรรมดาให้ดีที่สุด

มุมมองในการทำงาน        :         There is a will, there is a way. คิดว่าเราทำได้ ก็จะทำได้

เคล็ดลับแห่งความสำเร็จ    :         ทุกอย่างอยู่ที่ mindset คิดบวก รางวัลอาจเป็นบวกหรือลบ แต่การคิดลบ ชีวิตติดลบทุกครั้ง

งานอดิเรก  :  ท่องเที่ยว

เป้าหมายของธุรกิจ : ศรัทธา คือ การที่คุณเริ่มก้าวขึ้นบันไดขั้นแรก ถึงแม้ว่า คุณจะยังไม่เห็นบันไดทุกขั้นก็ตาม


ข้อมูลธุรกิจ
ชื่อธุรกิจ : บ้านรักภาษา
ประเภทธุรกิจ : สถาบันสอนภาษาจีน+อังกฤษ+ไทยสำหรับชาวต่างชาติ
ที่อยู่ : 81/232 สโมสรหมู่บ้านคริสตัลทาวน์โฮม ชั้น 2 ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร : 02-985-2887, 083-009-4999
Line : banrakpasa
Line@ : @banrakpasa
fb : banrakpasa
ig : banrakpasa_hq
website : www.banrakpasa.com

 143 total views,  1 views today