Stop Wishing Start Doing ดร.วณิยา รัตนเพชรช่อ ผู้บริหารสถาบัน Bangkok Beauty Academy

Stop Wishing Start Doing ดร.วณิยา รัตนเพชรช่อ ผู้บริหารสถาบัน Bangkok Beauty Academy

เปรียบตัวเองเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้ว พร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

highlight

– ดร.วณิยา รัตนเพชรช่อ จากชีวิตครอบครัวที่ล้มละลายสู่ธุรกิจความงามครบวงจรหลักร้อยล้าน

– ดร.วณิยา  รัตนเพชรช่อ ผู้บริหารสถาบัน ดีกรีปริญญา 3 ใบ

– จากมหาวิทยาลัย International University Of  Morality, Florida, United State Of America มอบปริญญาเอกดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารธุรกิจอย่างมีคุณธรรม

– ปริญญาโท และ ปริญญาเอก สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

– ดร.วณิยา รัตนเพชรช่อ ผู้บุกเบิกและผู้บริหารสถาบัน Bangkok Beauty Academy

– สถาบัน Bangkok Beauty Academy ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 30 ปี

– หลักสูตรการสอน 16 หลักสูตร ด้านความงามแบบครบวงจร

– หลักสูตรการสอนบรรจุในคัมภีร์ไบเบิ้ลสำหรับการแนะนำการศึกษาความให้ชาวต่างชาติใประเทศไทย

ความสำเร็จในการสร้างธุรกิจด้วยทัศนคติที่เป็นพลังบวกสามารถเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตในทุกๆ วันให้มีความสุขได้อย่างน่าอัศจรรย์ สถาบัน Bangkok Beauty Academy ธุรกิจที่ดำเนินอย่างมีคุณธรรมมาอย่างยาวนาน จนกระทั่งมหาวิทยาลัย International University Of Morality, Florida, United State Of America มอบปริญญาเอกดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารธุรกิจอย่างมีคุณธรรมให้เธอคนนี้ อีกทั้งยังได้รับปริญญาโทและปริญญาเอกจากที่เดียวกันอีก 2 ใบ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้วยระบบการเรียนออนไลน์

         ทำให้เธอคนนี้ไม่เคยที่เอ่ยปากว่าเหนื่อยเมื่อผลตอบแทนคุ้มค่าต่อตนเองและสังคมด้วย นี่คือพลังบวกอันยิ่งใหญ่ของเธอคนนี้ที่พร้อมจะถ่ายทอดสู่สถาบัน Bangkok Beauty Academy

ความงามนั้นนับเป็นเรื่องของคุณค่าและมุมมองที่แตกต่างกันไปตามความหมายและคำนิยามของแต่ละบุคคล การเข้าใจถึงความงามและคุณค่าภายในตัวเราจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากอีกด้านนึงเช่นกัน บทบัญญัติแห่งความงามที่ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน นับเป็นจุดสำคัญมากที่ผู้นำเข้านวัตกรรมพึงคำนึงถึงมาตรฐาน โดยบรรจุเข้าหลักสูตรความงามของประเทศไทยกว่า 16 หลักสูตร จากการประยุกต์หลักสูตรมาจากต่างประเทศ ภายใต้สถาบันอันเลอค่าอย่าง สถาบัน Bangkok Beauty Academy ครั้งนี้ ดร.วณิยา  รัตนเพชรช่อ ผู้บุกเบิกและผู้บริหารสถาบัน Bangkok Beauty Academy มาเผยแพร่เรื่องราวความสำเร็จในการสร้างธุรกิจตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี จนมีชื่อเสียงในลำดับต้นๆ ของประเทศไทยได้อย่างไร ไปติดตามกันเลยค่ะ

สานฝันตนเองในธุรกิจความสวยความงาม

อ.รัตน์ เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ทำงานในตำแหน่งเลขานุการกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นบริษัทของคนต่างชาติ ณ วันหนึ่งก็อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ก็คือที่จะออกจากงาน โดยวางแผนเอาไว้ก่อนว่า เรารักในสิ่งไหน และธุรกิจนั้นจะต้องไม่มีการลงทุนเงินจำนวนมาก ธุรกิจที่เราจะทำต้องสร้างเม็ดเงินให้ได้เทียบเท่ากับเงินเดือนทเรารับ ณ วันนั้นหรือมากกว่า ก็เลยตัดสินใจเป็นร้าน Nail Salon เพราะตนเองมีความสามรถในด้านการทำเล็บ และรักในอาชีพนี้”

“ตอนนั้นอ.รัตน์เปิดร้าน Nail Salon ในชื่อของ Lady Nail Art เริ่มมีลูกค้ามากขึ้น จากนั้นก็มีสื่อต่างๆ มาสัมภาษณ์จนทำให้เราเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียง โดยจุดเด่นของร้าน Nail Salon เราบริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ และระบบการบริหารการตลาดอย่างมีชั้นเชิงด้วยการทำเว็บไซต์เป็นของเราเอง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการตกแต่งเล็บ เพื่อการขยายฐานลูกค้าให้มีมากขึ้น และมีคนมาขอเรียนทำเล็บกับเรา จึงทำให้เรามีความคิดที่จะเปลี่ยนจาก Nail Salon มาเป็น Nail Academy ก่อนหน้านั้นเราก็ได้ไปเรียนการเป็นครูสอนทำเล็บก่อน ก็ได้เรียนการเป็น Nail Indicator และสอบผ่านการเป็น Nail Indicator ตามลำดับ จากนั้นเริ่มนำหลักสูตรด้านความงามเข้ามาบรรจุในสถาบัน Nail Academy และทำการ Rebranding แล้วให้ชื่อว่า สถาบัน Bangkok Beauty Academy เป็นสถาบันสอนความงาม ซึ่งนำหลักสูตรจากต่างประเทศ นำมาพัฒนาและเปิดหลักสูตรสอนในประเทศไทย ปัจจุบันมีทั้งหมด 16 หลักสูตรค่ะ”

1 รางวัลระดับประเทศ และ 3 ใบปริญญา ความภูมิใจอันสูงสุดของ CEO ดร.วณิยา

“สถาบัน Bangkok Beauty Academy เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งสถาบัน Bangkok Beauty Academy ได้บรรจุลงในคัมภีร์ไบเบิ้ลในด้านของการ Permanent Makeup ว่าเป็นสถาบันที่แนะนำให้มาเรียนได้ในด้าน Permanent Makeup ที่ประเทศไทย และสิ่งหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของตนเองและการดำเนินธุรกิจก็คือ การได้รับรางวัลคนสู้ชีวิตที่ประสบความสำเร็จดีเด่น ประจำปี 2557 ซึ่งได้รับรางวัลนี้จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ”

“และอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของดิฉันและครอบครัวก็คือ การได้รับ ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัย International University Of  Morality ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาการบริหารธุรกิจอย่างมีคุณธรรม นอกจากนั้นดิฉันยังได้ศึกษาระบบออนไลน์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน สาขาทรัพยากรมนุษย์ จนกระทั่งได้รับปริญญาโทและปริญญาเอก 2 ใบพร้อมกัน ภายในเวลา 3 ปี”

การเรียนรู้เสมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์

“ดิฉันได้รับโอกาสที่ดีมาตลอด การล้มละลายจากการที่คุณพ่อเล่นการเมืองท้องถิ่น และไม่ได้รับการสนับสนุนจากการเลือกตั้ง ทรัพย์สินต่างๆ ทั้งบ้าน ที่ดิน ได้หมดไปกับการเล่นการเมืองครั้งนั้น แต่สิ่งนี้คุณพ่อยังเป็น Hero และเป็นคีย์สำคัญที่ทำให้ดิฉันมีความเข้มแข็งทั้งในเรื่องส่วนตัวและการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ ซึ่งเราตั้งปณิธานเอาไว้ว่าจะไม่กลับไปเป็นแบบนั้นอีก ตั้งแต่ทราบว่าที่บ้านมีปัญหาวิกฤตทางการเงิน หลังจากเรียนจบ ม. 6 อ.รัตน์เดินทางเข้ามาหางานทำที่กรุงเทพฯ ประกอบกับการเรียนต่อระดับปริญญาตรี คณะบริหารทรัพยากรมนนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อเรียนจบก็มีโอกาสได้ทำงานกับชาวต่างชาติมาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ได้รับโอกาสเรียนรู้ทั้งภาษาและการทำงานอย่างเป็นระบบตลอดจนการบริหารงานด้านการตลาดอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ และวันหนึ่งอ.รัตน์พร้อมที่จะก้าวออกจาก Comfort Zone เพื่อออกไปสร้างธุรกิจเป็นของตนเอง”

ทุกธุรกิจสำหรับการเป็น CEO นั่นคือกัลยาณมิตรหรือพันธมิตรไม่ใช่คู่แข่ง

“ทุกธุรกิจถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่มีความหลากหลาย เราจะต้องตามเทรนด์ ตามเหตุการณ์ ให้ทันสมัยตามธุรกิจนั้นๆ พัฒนาตนเอง พัฒนาสกิลให้โดดเด่นอยู่เสมอ ซึ่งทิศทางธุรกิจเดียวกันถือว่ามีการแข่งขันสูงอย่างต่อเนื่อง ในทางกลับกัน อ.รัตน์ มองว่า นั่นคือกัลยาณมิตรหรือพันธมิตรไม่ใช่คู่แข่ง อีกทั้ง อ.รัตน์ ยังยึดหลักการทำธุรกิจแบบพอเพียง หลักคิดสั้นๆ ที่เรานำมาประพฤติปฏิบัติมาโดยตลอด เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเคารพและความกตัญญูต่อบิดามารดายิ่งเป็นคุณธรรมที่อ.รัตน์ นำมาสร้างพลังให้กับตัวเองได้ประสบความสำเร็จเช่นทุกวันนี้”

สถาบัน Bangkok Beauty Academy เข็มทิศอาชีพที่ส่งต่อความสุขที่แท้จริง

“สถาบัน Bangkok Beauty Academy ก่อตั้งมานานกว่า 30 ปี เปิดสอนความงามแบบครบวงจร ทั้งทำเล็บ ต่อขนตา สักคิ้ว ลูกศิษย์ที่เดินเข้ามาหาที่สถาบัน คือ เราจะเป็นเข็มทิศที่คอยชี้ทางเดินในสายอาชีพให้ได้ เพื่อนำเอาไปสร้างอาชีพหรือการต่อยอดการทำธุรกิจของตนเองด้วย ทำให้สถาบัน Bangkok Beauty Academy เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ สิ่งหนึ่งที่เราคิดและใส่ใจอยู่เสมอเลยก็คือ นักเรียนทุกคนเสมือนคนในครอบครัวของเรา ใส่ใจ ให้ความรู้ และติดตามผลการสอนอยู่เสมอ ด้วยจรรยาบรรณความเป็นครูผู้ดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานทำให้อ.รัตน์พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มความสามารถเกิน 100% อีกทั้ง อ.รัตน์ยังมีการเดินทางไปต่างประเทศอยู่บ่อยครั้ง เพื่อนำเอาหลักสูตรต่างๆ นำมาพัฒนาหลักสูตรในประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งล้วนแต่มีค่าใช้จ่าย

แต่สิ่งนั้นเราถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุด เพื่อนำเอาความรู้นั้นมาถ่ายทอดสู่นักเรียนของเราต่อไป เมื่อลูกศิษย์เข้ามาเรียนแล้วสามารถนำไปประกอบอาชีพเองได้ นั่นคือความสุขที่แท้จริง ทำให้สถาบัน Bangkok Beauty Academy ของเรายืนหยัดมาได้จนถึงทุกวันนี้”

SUCCESS ได้เพราะส่งพลังบวกให้ตัวเองตอนเช้าในทุกๆ วัน

“อ.รัตน์จะเป็นคนคิดบวก มองโลกในแง่ดี จะส่งพลังบวกให้กับคนรอบข้าง พอตื่นเช้ามาจะมองกระจกแล้วพูดกับตัวเองเสมอว่า วันนี้เราจะพบเจอกับสิ่งดีๆ เราจะต้องทำดี เราจะต้อง Success สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้กับคนรอบข้าง และอาจารย์เชื่อว่าถ้าคนเราคิดดี ทำดี สิ่งดีๆ เหล่านั้นก็จะเกิดกับเราในทุกๆ วัน ส่วนคนที่กำลังเริ่มต้นมองอาชีพหรือต้องการทำธุรกิจ ณ เวลานี้ อ.รัตน์ คิดว่าผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเริ่มต้นหรือดำเนินธุรกิจขอให้ศึกษาธุรกิจนั้นๆ ให้ถ่องแท้ มีความชัดเจน มีเป้าหมายที่ชัดเจน สำหรับคนที่มีปัญหาด้านธุรกิจก็อย่าเพิ่งย่อท้อกับอุปสรรคต่างๆ ให้พัฒนาธุรกิจของตนเองให้ทันสมัยให้ใหม่อยู่เสมอค่ะ”

 

ประวัติผู้บริหาร

ชื่อ – นามสกุล ดร. วณิยา รัตนเพชรช่อ

ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถาบัน Bangkok Beauty Academy

วิสัยทัศน์ในการทำงาน : มุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านสถาบันการสอนด้าน Permanent Make-up และความงามอย่างครบวงจรในประเทศไทย และให้บริการแก่ลูกค้าผู้มาใช้บริการด้วยความพึงพอใจอย่างสูงสุด เฉกเช่นคำขวัญของสถาบันคือ “Learn Professionally With Professional”

มุมมองในการทำงาน : ถ้าพูดถึงมุมมองจริงๆ จะเป็นคนที่ทำงานด้วยความใจเย็น รู้จักไตร่ตรอง และคิดบวกอยู่เสมอ ทำงานอย่างใจเย็น เอาใจเขามาใส่ใจเรา นอกจากยังต้องให้เกียรติงานที่คุณทำด้วยการทุ่มเทกับงาน ตื่นขึ้นมายิ้มให้กับกระจกทุกวัน เพื่อรับกับวันใหม่เจอแต่สิ่งดีๆ แล้ววันนั้นเราจะได้สิ่งดีๆ กลับมาหาเราแน่นอนค่ะ

เคล็ดลับแห่งความสำเร็จ : เป็นคนที่หมั่นศึกษาหาความรู้ใส่ตัวเองอยู่เสมอ รู้จักทันโลก ทันเหตุการณ์ เปรียบตัวเองเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้ว พร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา พร้อมกับเอาใจใส่ลูกค้าและนักเรียนทุกคนเหมือนกับคนในครอบครัว และบริหารงานอย่างมีคุณธรรม

งานอดิเรก : ปลูกต้นไม้ อ่านหนังสือ

เป้าหมายของธุรกิจ : ทางสถาบัน Bangkok Beauty Academy มุ่งมั่นที่จะเติมโตอย่างยั่งยืนในระยะเวลาและตระหนักถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้า และนักเรียน อยากให้คนที่เข้ามาหาเรา ได้รับประสบการณ์และความรู้ไปอย่างเต็มที่

  • มีการมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้า นักเรียน รวมไปถึงมีการกระจายฐานลูกค้าให้มากขึ้น พร้อมทั้งสร้างชื่อเสียงของสถาบันจากความสำเร็จ
  • รักษามาตรฐานในการให้บริการและการสอน รวมไปถึงปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการสอนอยู่สม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้เรียนและผู้มาใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุด
  • มุ่งมั่นและมีความตั้งใจที่จะเติบโต โดยการสร้างชื่อเสียงที่มากยิ่งขึ้นทั้งในและนอกประเทศ

ข้อมูลธรกิจ
ชื่อธุรกิจ สถาบัน Bangkok Beauty Academy
ประเภทธุรกิจ สถาบันสอนทางด้าน Permanent Make-upและความงาม
ที่อยู่ ห้อง I 204 – I 205 ชั้น 2 โซนบ้านยุโรป, ห้าง The Paseo Town รามคำแหง 127/3 แขวง/เขต สะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร 082-859-9992, 085-569-3564
Line angkokbeauty
Line @bangkokbeauty
fb Bangkok Beauty Academy by Master Vaniya
ig bangkokbeauty_academy, Master.vaniya
twitter Website :www.bangkokbeautyacademy.com


 

 125 total views,  1 views today