โรงเรียนนวดแผนไทยสุโขอโยธยาขอนแก่น MOU บริษัทจัดหางาน มาลินโด จำกัด เพื่อป้อนพนักงานนวดและสปา

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2566 บริษัทจัดหางาน มาลินโด จำกัด และ CEO  สปาเฮลท์แลนด์ มาเลเซีย  ให้เกียรติเยี่ยมชม โรงเรียนนวดแผนไทยสุโขอโยธยาขอนแก่นที่จังหวัดขอนแก่น และได้ทำ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง  โรงเรียนนวดแผนไทยสุโขอโยธยาขอนแก่น

นางสาวอารยา ธาตุบุรมย์ ผู้บริหารโรงเรียนนวดแผนไทยสุโขอโยธยาขอนแก่นกล่าวว่า ทางโรงเรียนฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมกับทาง บริษัทจัดหางาน มาลินโด จำกัด มีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดฝึกและรองรับการจัดหางานของพนักงานนวดและสปา และเสนอแนะแนวทาง การดำเนินงานร่วมวางแผนจัดระบบและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันในการพัฒนาอาชีพและการจัดรองรับการทำงานของพนักงานนวดและสปา อย่างมีประสิทธิภาพ
“ทางโรงเรียนฯเราพร้อมที่จะผลิตบุคลากรนวดแผนไทยป้อนให้กับบริษัทจัดหางาน มาลินโด จำกัด ที่จะจัดส่งไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกและ หากใครสนใจอาชีพนวดแผนไทย ทางโรงเรียนเราก็พร้อมพัฒนาและถ่ายทอดวิชาชีพในด้านนี้เพื่อให้ทุกคนมีงานมีอาชีพที่มั่นคง”

นายชัชวาลย์ บิน ซี ดิน กรรมการ ผู้ จัดการ  บริษัท จัดหา งาน มาลิ นโด จำกัด กล่าวว่าปัจจุบันแรงงานนวดแผนไทยกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะจากประเทศมาเลเซียและตะวันออกกลาง จึงประสานมายังโรงเรียนนวดแผนไทยสุโขอโยธยาขอนแก่นเพื่อพัฒนาบุคลากรป้อนให้ทางบริษัทเรา โดยทางบริษัทมาลินโด จะเป็นผู้บุกเบิกตลาด ให้กับผู้ที่จบจากการฝึกอบรมจากทาง โรงเรียนนวดแผนไทยสุโขอโยธยาขอนแก่น

Loading