Thailand Eyebrow Professional Awards 2018 นิตยสาร SMEs สร้างอาชีพ นำโดย คุณพรทิพย์ แก่นจันทร์ บรรณาธิการบริหาร จัดงาน Thailand Eyebrow Professional Awards 2018

Thailand Eyebrow Professional Awards 2018

นิตยสาร SMEs สร้างอาชีพ นำโดย คุณพรทิพย์ แก่นจันทร์ บรรณาธิการบริหาร จัดงาน Thailand Eyebrow Professional Awards 2018 งานแข่งขันสักคิ้วที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเขตภาคกลางตอนบน เวทีแห่งศักยภาพประกาศศักดาความเป็นมืออาชีพของนักสักคิ้วรุ่นใหม่ไฟแรง โดยมี ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดอยุธยาซิตี้ อาจารย์ลภัสรดา ซีกรี เจ้าของสถาบัน Madame Eyebrows Academy (มาดาม อายบราวน์ อคาเดมี่) ที่ปรึกษา และ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 49 ท่านร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการ บริเวณชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

คุณพรทิพย์ แก่นจันทร์ บรรณาธิการบริหาร กล่าวว่า “ในปี 2018 นี้ ทางผู้จัดงานยังคงใช้สถานที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา จัดงาน เล็งเห็นศักยภาพของทำเลที่เป็นแลนด์มาร์กจุดศูนย์กลางยุทธศาสตร์ของนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 5 จุดที่สามารถเดินทางได้สะดวก จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการต่อวันไม่ต่ำกว่า 50,000 คน นอกจากนี้ยังมีที่จอดรถรองรับได้อย่างเต็มศักยภาพ ทำให้ผลการตอบรับจากผู้สมัครเข้าแข่งขันที่เป็นนักสักคิ้วมืออาชีพเกิดความสนใจและสมัครกันเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งวันสุดท้ายของการแข่งขัน”

“โดยปีนี้ทางผู้จัดงานมองตลาดความสวยความงามที่มีแนวโมการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถนำไปต่อยอดขยายตลาดออกไปยังต่างประเทศที่ให้การยอมรับในเรื่องของความสวยความงามโดยเฉพาะความงามประเภทการสัก ซึ่งการจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 วัน ผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งหมด 199 คน ถือว่าเป็นปีแรกที่ทางผู้จัดงานเปิดเวทีต้อนรับช่างสักคิ้วทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกสามารถสมัครเข้ามาร่วมแข่งขันในเวทีนี้ได้ เนื่องจากความเป็นมืออาชีพทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนเทคนิคและทัศนคติของช่างสักคิ้วแตกต่างกัน เพื่อให้ผู้สมัครเข้าแข่งขันเป็นมืออาชีพในวงการนักสักคิ้วต่อไป”

“การแข่งขันงาน Thailand Eyebrow Professional Awards 2018 แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ ประเภทสักคิ้วสไลด์หนังเทียม 42 คน, ประเภทสักคิ้วลายเส้นหนังเทียม 59 คน, ประเภทสักปากหนังเทียม 23 คน, ประเภทสักคิ้วสไลด์คนจริง 36 คน, ประเภทสักคิ้วลายเส้นคนจริง 17 คน และประเภทสักปากคนจริง 22 คน ร่วมชิงรางวัล ถ้วยเกียรติยศ และของรางวัลจากผู้สนับสนุนการจัดงาน มูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท ทั้งนี้ยังได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางของนิตยสาร SMEs สร้างอาชีพ และสื่อต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานอีกด้วย”

 

“ผู้เข้าแข่งขันมีฝีมือมากทำให้ผลคะแนนเป็นที่หนักใจของคณะกรรมการทั้ง 2 วัน สำหรับผลการประกวดดำเนินไปด้วยความตื่นเต้นเป็นระยะ ผลสรุปการแข่งขันประเภทต่างๆ ดังนี้

ประเภทสักคิ้วสไลด์หนังเทียม

รางวัลชนะเลิศ คุณกรวรรณ มิติวณิชชากร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คุณณัฏฐ์ รวีรัศมิ์ธนกร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คุณกรรณิการ์ พิสิทธิคุณ

 

 

ประเภทสักคิ้วลายเส้นหนังเทียม

รางวัลชนะเลิศ คุณธินากร แซ่แต้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คุณพัชรพร เหลืองธาดา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คุณปรายวรา แซ่หวู่

 

 

ประเภทสักปากหนังเทียม

รางวัลชนะเลิศ คุณกัญชลิกา ศักดิ์สง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คุณวิโรจน์ อุทธิสินธ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คุณอนนท์ กิจทะชน

 

 

ประเภทสักคิ้วสไลด์คนจริง

รางวัลชนะเลิศ คุณสุรสิทธิ์ แย้มสัจจา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คุณดำริห์ แก้วบุตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คุณสุพัตรา ฟักนุช

 

 

ประเภทสักคิ้วลายเส้นคนจริง

รางวัลชนะเลิศ คุณภิตินันท์ รอดดี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คุณสหวัสต์ ฟักทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คุณชนันธร บวรกฤตอนันต์

 

 

ประเภทสักปากคนจริง

รางวัลชนะเลิศ คุณกัญญาภัทร ยะคะเรศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คุณกชมน จิตรกรไพศาล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คุณดวงจันทร์ ผันอากาศ

 

 

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน ที่เป็นแรงผลักในงาน Thailand Eyebrow Professional Awards 2018 ได้รับผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและเล็งเห็นถึงศักยภาพที่จะพัฒนาในอาชีพช่างสักคิ้วเป็นอย่างยิ่ง

อาจารย์ลภัสรดา ซีกรี เจ้าของสถาบัน Madame Eyebrow Academy

คุณเกตุวดี เจียงพัฒนากิจ ประธานบริษัท เค.พี.เอ็ม โปรคอสเมติก จำกัด และ CEO แบรนด์ มัวเย่ (MOYE’)

คุณพรทิพย์ แก่นจันทร์ เจ้าของแบรนด์ TOEY Lipmatt

อาจารย์อินทุกานต์ ศรีทองเพิง ประธานชมรมช่างตกแต่งคิ้วไทยแลนด์

อาจารย์ศิริพงษ์ ศิริโรจนนานนท์ บ้านศิริพงษ์ สมุนไพร ลบคิ้ว

อาจารย์เพียงพิศ อารีราษฎร์ สถาบัน Pissi3d Academy

อาจารย์พิชา วรกรอภิโชค ผู้บริหารบริษัท เมคอัพ อายบราว จำกัด และ เจ้าของสถาบัน JMAKEUP EYEBROW

อาจารย์ปุณยภรณ์ รุ่งพาณิชย์ เจ้าของสถาบัน Poonya Beauty Academy by.dow

อาจารย์อ้อยทิพย์ สาลี เจ้าของร้านพี่โอ๋คิ้ว 3 มิติ และ ร้านสักคิ้ว 3 มิติ by โอ๋ 2

อาจารย์ศิริทิพย์ โชคนำชัย เจ้าของสถาบันคิ้วโหงวเฮ้งชลบุรี

อาจารย์ณัฐพล ศิลปาชัย เจ้าของสถาบัน Eyebrows Studio Academy

อาจารย์อาทิตย์ ตลับทอง เจ้าของสถาบัน Eyebrows Studio Academy

 

 

“อย่างไรก็ตามภาพรวมของการจัดงาน Thailand Eyebrow Professional Awards 2018 สำเร็จลุล่วงผ่านไปได้ด้วยดี รวมไปถึงผู้สมัครทุกท่านที่ก้าวเข้ามาสู่เวทีแห่งนี้ที่จุดหมายปลายทางคือ รางวัลแห่งชัยชนะ หวังว่ารางวัลแห่งความความภาคภูมิใจในความเป็นนักสักคิ้วมืออาชีพในทุกประเภท สามารถนำไปต่อยอดในสาขาอาชีพของตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นเบิกทางในสาขาอาชีพต่อไป” คุณพรทิพย์ กล่าวทิ้งท้าย

 

 

 72 total views,  1 views today