The Bricket โปรตีนจากจิ้งหรีดสู่อาหารแห่งอนาคต

The Bricket โปรตีนจากจิ้งหรีดสู่อาหารแห่งอนาคต

บทความโดย : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

ในปัจจุบันจำนวนประชากรกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รายงานจากองค์การสหประชาชาติระบุว่าประชากรโลกจะมีจำนวนสูงถึง 9 พันล้านคนภายในปี ค.ศ. 2050 การพุ่งสูงขึ้นของจำนวนประชากรส่งผลให้ความต้องการบริโภคทรัพยากรเพิ่มสูงขึ้นไปด้วย ซึ่งความมั่นคงทางอาหารนับเป็นประเด็นต้นๆ ที่นักวิชาการและองค์การระหว่างประเทศให้ความสนใจศึกษา โดยตลอดช่วงสิบปีที่ผ่านมามีการศึกษาทางเลือกอาหารใหม่ๆ ที่จะมาตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นเหล่านี้ หนึ่งในทางเลือกที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดคือการบริโภค “แมลง”

     ด้วยปัจจัยทางประชากรและความต้องการอาหารที่เพิ่มมากขึ้น The Bricket จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อคว้าโอกาสทางธุรกิจนี้ผ่านการผลิตโปรตีนจากจิ้งหรีด โดย คุณอานุภาพ ธรรมเวที ผู้ก่อตั้งเปิดเผยว่า จิ้งหรีดนับเป็นตัวเลือกแมลงสำหรับรับประทานอันดับต้นๆ เนื่องจากมีสารอาหารมากกว่าแมลงชนิดอื่นๆ ซึ่งนอกจากความสามารถในการทดแทนสารอาหารแล้ว แมลงยังถือเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าการบริโภคเนื้อสัตว์เนื่องจากวงจรชีวิตที่สั้นของแมลงทำให้มีการสะสมสารพิษและยาปฏิชีวนะจากการเลี้ยงน้อยกว่าเนื้อสัตว์ใหญ่ อีกทั้งการทำฟาร์มแมลงปล่อยมลภาวะโดยเฉพาะก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าการทำฟาร์มสัตว์ใหญ่อย่างมากอีกด้วย

     ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพและมีความชำนาญในการเพาะเลี้ยงแมลงเชิงพาณิชย์ โดยในปัจจุบันมีฟาร์มจิ้งหรีดอยู่ทั่วประเทศกว่า 23,000 ฟาร์ม โดยมีการจำหน่ายจิ้งหรีดทั้งในรูปแบบสด แช่แข็งและผลิตภัณฑ์แปรรูป สำหรับ The Bricket แล้ว ผลิตภัณฑ์หลักคือการแปรรูปจิ้งหรีดแบบผง ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากราคาจิ้งหรีดเป็นตัวประมาณ 70 บาทต่อกิโลกรัม เป็นจิ้งหรีดแบบผงราคา 3,500 บาทในตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่ทาง The Bricket ได้เปิดตัวจำหน่ายคือไส้กรอกจิ้งหรีด หรือ Brickdog ที่นำเอาผงจิ้งหรีดมาผสมกับเนื้อสัตว์อื่นเป็นไส้กรอกและฮอทดอก โดยในอนาคต The Bricket ตั้งเป้าหมายว่าจะมุ่งผลิตไส้กรอกจากจิ้งหรีด 100% คุณอานุภาพยังทิ้งท้ายอีกว่า “ในอดีตข้าวหอมมะลิไทยได้สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกแล้ว ถึงเวลาที่จิ้งหรีดไทยจะสร้างชื่อเสียงให้ทั่วโลกได้จับตามองประเทศไทยอีกครั้ง ในฐานะครัวโลกและผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคต”

The Bricket เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอรูปแบบธุรกิจสมัยใหม่ระดับภูมิภาคและเป็นหนึ่งใน 4 โครงการที่ได้รับคัดเลือกจากการระดมความคิดที่ทางสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด จัดขึ้น ภายใต้โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven) และพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่


     ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย และระดมความคิดเห็นสามารถติดต่อเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และ Line@ (@tpso.tradeinsights) และทุกท่านสามารถพบกับ The Bricket ได้ที่ The Bricket Sanctuary 186 ซอยนวมินทร์ 96ทุกวัน จันทร์-พุธ-ศุกร์ เวลา 10.00-17.00 น.

Loading